Co s dítětem

Aktuální téma
duben 2016, květen 2016 + červen 2018

Alergie u dětí

Alergický zánět spojivek u dětí

Alergický zánět spojivek postihuje v současné době čtvrtinu populace a je pojen s výskytem alergické rýmy. Rizikové je každé dítě s pozitivní rodinnou anamnézou alergického onemocnění.

Riziko vzniku alergie zvyšuje kouření

Za redakci www.cosditetem.cz bych velmi ráda poděkovala alergoložce MUDr. Haně Janíčkové, která nám ochotně odpověděla na ty nejčastější dotazy rodičů ozývající se v ordinacích pediatrů.
Další články najdete v rubrikách
Máte na nás dotaz?

V čem jsou naše stránky jiné než ostatní?

Na internetu najdete řadu webů, které se zabývají podobným tématem jako my - zdravím dětí. Většina je jich ale založena na laických názorech a radách.

My se snažíme poskytovat zcela seriózní informace. Pod záštitou lékařů, ale běžným a srozumitelným jazykem. Odborně u nás neznamená složitě.

MUDr. Michal Goetz, Ph.D.

Dětský lékař Dětské psychiatrické kliniky FN Motol a 2. LF UK v Praze