Alkohol


Studie Evropského fóra pro zodpovědné pití alkoholu uvádějí, že s alkoholem začínají v Evropské unii jako jedny z prvních právě české děti. Svou první sklenku vypijí už kolem jedenáctého roku věku.

Alkohol je pro děti a mladistvé, podobně jako i jiné drogy, nebezpečný nejen při jednorázovém vypití velkého množství alkoholu (akutní intoxikace alkoholem), ale jeho závažnější rizika vyplývají především z dlouhodobého požívání.

I při občasném pití alkoholu se u dětí zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervového systému. Během dospívání dochází k tělesným i duševním změnám a také k vytváření nových sítí mozkových buněk. Alkohol poškozuje paměť a schopnost učení. Dochází k horším studijním a pracovním výsledkům.

Zhoršená paměť a schopnost učení není v dospívání jediným negativním důsledkem pití alkoholu. K dalším patří úrazy, dopravní nehody, otravy, sebevraždy, rizikový sex, trestná činnost a také bohužel rozvoj závislosti či přechod od alkoholu k jiným drogám.

Podle Světové zdravotnické organizace je v české republice stav alarmující: přibližně 30 % patnáctiletých a asi 17 % třináctiletých dětí v pije alkohol pravidelně. Opakované průzkumy vedou k závěru, že ve 4. ročníku základní školy má již opakované zkušenosti s alkoholem asi 35 % dětí!

Z hlediska možných faktorů, které vedou u dětí a mladistvých k  pravidelnému pití alkoholu, jistě významně patří situace v rodině a to zejména:

 1. nedostatečný čas trávený společně s dítětem,
 2. nejasná a nedůsledně prosazovaná rodinná pravidla,
 3. neschopnost konstruktivně řešit rodinné problémy.

Kromě rodiny samozřejmě vznik tohoto problému ovlivňuje celá řada jiných faktorů – s kým se dítě stýká, dostupnost alkoholu a drog a jejich aktivní nabízení atp.

Co by měli rodiče dělat, pokud zjistí, že dítě opakovaně pije?

 • měli by mluvit o následcích, poukazovat na příklady
 • měli by učit dítě takové sebedůvěře, aby se snižovalo riziko, že bude ovlivněno partou, nevhodnými kamarády atp.
 • měli by být pro dítě příkladem stran alkoholu
 • měli by částečně dítěti organizovat čas (nebo mu s tím pomoci) – zájmy, koníčky, společné aktivity
 • měli by stanovit pravidla a přiměřené tresty
 • měli by vyhledat odbornou pedagogicko-psychologickou pomoc (raději dříve, než pozdě)
 • měli by spolupracovat s prarodiči, se školou, s léčebnami a poradnami

Čemu by se rodiče měli vyhnout, pokud zjistí, že dítě opakovaně pije alkohol?

 • popírání problému, skrývání problému, oddalování psychologické pomoci
 • finančním příspěvkům, které by mohlo dítě vydat za nákup alkoholu
 • odmítnutí pomoci dítěti

 

Pediatrie pro praxi | 201310(1) | www.pediatriepropraxi.cz