Antibiotika při kojení


Antibiotika patří mezi léky, které mohou být pro matku nezbytné a nenahraditelné, pokud jsou správně zvolena. Lékař musí přihlížet nejen k jeho účinnosti, nežádoucím účinkům pro matku, ale i k míře ovlivnění kojeného dítěte. Antibiotika bývají podávána pro zánětlivé porodní komplikace, záněty prsu nebo běžné infekce.

Co je farmakoterapie při kojení

Mateřské mléko je ideálním zdrojem výživy a chrání dítě před řadou chorob. Zdravotní výhody přináší i matce a je silným podnětem ve vytváření vztahu matky a dítěte. Farmakoterapie matky bývá často důvodem k předčasnému ukončení kojení, přesto, že je celá řada léků, které kojící matky mohou užívat. V posledních letech je patrný pozitivní trend prodlužování doby kojení, už proto by lékaři měli podávat informace o lécích, které by kojící matky mohly potřebovat.

 

Antibiotika při kojení

Antibiotika patří mezi léky, které mohou být pro matku nezbytné a nenahraditelné, pokud jsou správně zvolena. Lékař musí přihlížet nejen k jeho účinnosti, nežádoucím účinkům pro matku, ale i k míře ovlivnění kojeného dítěte. Antibiotika bývají podávána pro zánětlivé porodní komplikace, záněty prsu nebo běžné infekce. Viníkem špatné léčby nebo bezdůvodného ukončení kojení může být buď nesprávně informovaný lékař, nebo i sama matka, která neměla dostatečné informace.

Správná volba antibiotik

Důležitým údajem u antibiotika je jak se v těle matky vstřebává. Např. oční či nosní kapky, inhalační spreje či masti pro aplikaci na nevelkou plochu budou dosahovat v mateřské krvi jen nevýznamné hladiny. Přestup léku do mateřského mléka je ovlivňován řadou faktorů, nejvíce ovlivnit ji mohou fyzikálně-chemické vlastnosti léku. Poté, co se vytvoří určitá hladina léku v mléce, stává se kojené dítě jeho nechtěným konzumentem. Matka by neměla dítě kojit v době, kdy je koncentrace léku v mléce nejvyšší. Zpravidla to bývá 1–3 hodiny po užití, delší je např. u ampicilinu a amoxicilinu: 4–6 hodin. Vhodné je užívat lék vždy těsně po kojení.

 

1) β-laktamová antibiotika

Peniciliny a cefalosporiny patří mezi nejčastěji předepisovaná antibiotika, která přecházejí do mateřského mléka jen nepatrně. Jsou velmi dobře tolerována jak při podávání kojícím matkám, tak i při přímé léčbě samotných novorozenců a kojenců. Penicilin G i V, oxacilin, ampicilin i amoxicilin jsou považovány za bezpečné během kojení. Platí pro ně jen riziko průjmu či alergické reakce.

 

2) Cefalosporiny

Dosahují v mléce jen nízké koncentrace, pro možné nežádoucí účinky platí totéž jako u penicilinů. Obecně jsou při kojení vhodnější cefalosporiny 1. a 2. generace, 3. generace cefalosporinů mnohem významněji poškozuje střevní flóru. Všeobecně se cefalosporiny považují za léky bezpečné během kojení.

 

3) Karbapenemová antibiotika

Přestupují do mléka jen ve velmi malém množství. Vzhledem k tomu, že jsou inaktivována v kyselém pH žaludku, je možné celkové ovlivnění kojence velmi nepravděpodobné. Pro meropenem nejsou známy údaje o přestupu do mléka, vzhledem k velké podobnosti s imipenemem lze očekávat podobný závěr.

 

4) Makrolidová antibiotika

Erytromycin do mateřského mléka přestupuje v malé míře. Přesto, že jde o lék dlouhodobě užívaný, o jeho podávání během kojení existuje relativně málo dokladů. Erytromycinem mohou být léčeni novorozenci i kojenci. Přesto, že při terapeutických dávkách může vyvolávat bolesti břicha, průjmy a zvracení, u dětí vystavených erytromycinu při kojení nebyly pozorovány žádné závažnější nežádoucí účinky.

 

5) Klaritromycin a azitromycin

Dosahují o něco vyšších koncentrací v mléce, avšak pravděpodobně bez klinického významu pro kojené dítě. Lze podávat kojící matce při zvýšeném sledování dítěte.

 

6) Linkosamidová antibiotika

Klindamycin byl naměřen v mléce ve vyšší hladině. Nežádoucím účinkem dle jednoho případu byly dvě krvavé stoličky. Po ukončení kojení se stav rychle upravil. Při léčbě klindamycinem je nutné sledovat možné nežádoucí účinky.

 

7) Glykopeptidy

Zde lze předpokládat minimální přestup do mléka. Vankomycin se po podání téměř nevstřebává, není třeba se obávat celkových nežádoucích účinků, pouze průjmu nebo alergické reakce, jako u všech antibiotik.

 

8) Aminoglykosidová antibiotika

Tato antibiotika při kojní podávat s velkou opatrností. Přestupuje do mléka a nežádoucím účinkem mohou být krvavé stoličky. Výrobce gentamicinu povoluje podávání během kojení za zvýšené opatrnosti. Výhodou je podávání jen v jedné denní dávce, kdy je možno režim kojení uzpůsobit co nejmenší expozici.

 

9) Tetracyklinová antibiotika

Při podávání přímo dětem jsou možné nežádoucí účinky jako poškození zubů a útlum kostního růstu. V mléce jsou však téměř nedetekovatelné.

 

10) Sulfonamidy, Amfenikoly, Chinolonová a Nitroimidazolová chemoterapeutika

Podávání během kojení se nedoporučuje.