Co dělat, když je dítě závislé na internetu?


Závislostní chování na užívání internetu se obecně definuje jako nadměrné používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní či školní komplikace.

Spíše než závislým na internetu se ale uživatel stává závislým na konkrétních aplikacích či činnostech, které „na síti“ provozuje – v případě dětí a mladistvých jde nejčastěji o on-line hry a komunikační aplikace jako chaty či sociální sítě.

Závislostí na internetu je dle výzkumů ohroženo až 6 % jeho uživatelů, přičemž za nejvíce ohrožené jsou považováni dospívající ve věku 12–19 let, stejně jako v případě závislosti na počítačových hrách. Další rizikovou skupinu představují pak mladí dospělí ve věku od 20 do 26 let.

Mezi nejčastější příznaky závislosti na internetu patří:

 • nezvladatelná potřeba používat internet,
 • ztráta kontroly nad užíváním internetu,
 • abstinenční příznaky (nervozita, agresivita, podrážděnost…),
 • náhlé změny nálad,
 • zanedbávání školních (pracovních) povinností,
 • rezignování na původní koníčky,
 • marné pokusy omezit časté používání internetu,
 • fyzické potíže (bolest očí, problémy s páteří).

 

Dítě samo na sobě si závislostní chování neuvědomuje. Je tedy na vás, abyste měli přehled zejména o tom, kolik času před počítačem tráví, a dokázali zavčas rozpoznat rizikové chování. Nelze stanovit žádnou přesnou časovou hranici, která je vhodná k vysedávání u počítačových her či internetu. Přesto některé prameny uvádějí jako nebezpečnou hranici 36 hodin zábavy a komunikace na internetu týdně – to je ovšem limit týkající se dospělých uživatelů.

 

Doporučení pro zdravé užívání internetu:

 1. Využívejte softwarové i hardwarové prostředky k zamezení přístupu k webovým stránkám s obsahem, který není vhodný pro děti. Spuštění operačního systému nebo určitého programu je možné chránit heslem. Sledujte zároveň zaznamená i to, kdy došlo ke spuštění počítače a jaké programy na něm běžely. Dobře k tomu poslouží například prohlížeč událostí ve Windows, ovšem za předpokladu, že jako administrátor zakážete vymazání historie navštěvovaných stránek. Tak díky prohlížeči snadno zjistíte, čím se dítě na internetu zabývalo. A pokud historii vymazalo? To vám přece poskytuje určitou informaci – něco zřejmě není v pořádku. Kromě toho existují speciální softwarové aplikace, jež umožňují používat počítač pouze ve vymezeném čase. Přímo na www stranách o systému Windows najdete postup krok za krokem: Ochrana dětí pomocí funkce Zabezpečení rodiny.
 2. Pravidelně sledujte, co vaše děti na internetu dělají. Pokud toto pravidlo zavedete hned v počátcích, kdy děti začínají s internetem pracovat, přijmou ho bez výhrad.
 3. Seznamte děti s riziky internetu. Mějte přehled o tom, kolik času a na jakých stránkách dítě tráví. Ptejte se, proč ho zajímají zrovna tyto stránky.
 4. Umožněte dětem osvojit si zdravé dovednosti práce s počítačem a internetem. Důsledně však vymezte čas pro hraní her, chatování a podobné činnosti.
 5. Pokud se u vašeho dítěte objeví potíže s nepřiměřeným užíváním internetu (hry, chatování, brouzdání po internetu), nepřehlížejte to. Nejde o výlučný problém vašeho dítěte, proto přijměte svůj díl odpovědnosti a hledejte příčiny jeho závislostního chování, za kterým nezřídka stojí problémy v rodině. Nemá cenu začít v tuto chvíli s výčitkami (ať vůči dítěti či vůči sobě) nebo se snažit řešení problému oddálit například kvůli tomu, že se stydíte někam s dítětem jít a začít problém řešit. Vyhledejte odbornou pomoc.

Některé z mýtů o on-line rizicích:

Děti mladší 13 let nemohou využívat sociální sítě. Ve věku 9–12 let má profil na sociálních sítích 38 % dětí. Je tedy zřejmé, že věkové limity nefungují, protože děti při registraci zkrátka jen vyplní vyšší věk.

Děti umí snadno obejít bezpečnostní software. Pouze 28 % dětí dokáže změnit nastavení bezpečnostních filtrů.

Umístění počítače do obýváku pomůže. Tato rada je prý minulostí – 53 % dětí se může připojit u kamarádů, 49 % v dětském pokoji, 33 % přes mobilní telefon. Vhodnější je s dětmi mluvit o internetových nebezpečích.

Zdroj: http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/rizika-zavislostniho-chovani-u-deti-a-dospivajicich-a-jejich-prevence-59.html