Co za potíže provází dětskou obezitu?


Obezita je nadměrná tělesná hmotnost daná zmnožením tukové tkáně. Je to závažné onemocnění a rovněž rizikový faktor dalších onemocnění. Obezita vzniká v případě, kdy energetický příjem převyšuje energetický výdej.

Co je obezita u dětí

Obezita je nadměrná tělesná hmotnost daná zmnožením tukové tkáně. Je to závažné onemocnění a rovněž rizikový faktor dalších onemocnění. Obezita vzniká v případě, kdy energetický příjem převyšuje energetický výdej. Obezita snáze vzniká u jedinců s dědičnou predispozicí k hromadění tukové tkáně. Pro zhodnocení míry závažnosti obezity se u dětí používají percentilové grafy. Za nadváhou se považují hodnoty mezi 90.–97. percentilem, obezitou pak hodnoty vyšší než 97. percentil.

 

Nemoci srdce u obézních dětí

Zmnožením tukové tkáně v organismu se zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.  U jedinců s vyšším stupněm obezity se častěji vyskytuje vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, známky oxidativního stresu a chronického zánětu. Vysoký krevní tlak je tlak větší než 95. percentil pro dané pohlaví, věk a výšku. Vysoký cholesterol se řadí mezi běžné komplikace spojené s obezitou. Mezi obvyklé komplikace obezity patří vysoký obsah inzulinu v krvi, inzulinová rezistence, kdy tělo nedokáže využívat produkovaný inzulin a prediabetes, kdy je hladina cukru v krvi vyšší než normálně a hrozí cukrovka 2. typu.

 

Gastrointestinální komplikace obézních dětí

Častou komplikací obezity již v dětském věku jsou choroby jater. Většinou nemají nemocní žádné obtíže, max. si stěžují na bolest či citlivost v pravém podžebří nebo mívají zvýšené jaterní testy. Mohou se vyskytnout i žlučové kameny, na jejichž přítomnost může upozornit kolikovitá bolest v pravém podžebří. Obezita může zhoršovat i průběh běžných gastrointestinálních onemocnění či obtíží, jako jsou syndrom dráždivého tračníku, neschopnost udržet stolici, zácpa a bolesti břicha. Důvodem obtíží mohou být často nevhodné stravovací návyky.

Potíže se spánkem a dýcháním u obézních dětí

Obstrukční spánková apnoe je závažné onemocnění, které se vyskytuje u obézních dětí a adolescentů. Mezi příznaky patří hlasité chrápání s pauzami bezdeší, neklidný spánek a únava během dne. Pacienti mohou mít poruchy chování, nálady, pozornosti a paměti, horší výsledky ve škole či poruchu růstu. Obstrukční spánková apnoe přispívá k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění již v dětství. Syndrom hypoventilace (Pickwickův syndrom) je u těžce obézních pacientů způsoben nadměrným hromaděním tuku v oblasti hrudníku a břicha, která pak narušuje plicní ventilaci. Astma u obézních dětí mívá závažnější průběh. Dušnost a nižší výkonnost při pohybu může být tedy příznakem astmatu a nikoliv jen horší fyzické zdatnosti obézního jedince.

 

Dospívání obézních dětí

Obézní děti vstupují do puberty dříve než vrstevníci obvyklé tělesné hmotnosti. U dívek dochází k časnějšímu vývoji prsů a tudíž dřívějšímu nástupu menarché. Obézní děti bývají vyšší postavy, nicméně ve finální výšce se neliší. Problém mladých obézních žen ve věku 18–25 let je zastavení ovulace. U chlapců poměrně běžně nacházíme větší množství tukové tkáně v oblasti prsou a díky nadměrné tukové vrstvě v suprapubické oblasti může být u obézních hochů mylně diagnostikován mikropenis.

 

Psychiatrické a psychosociální obtíže u obézních dětí

Nadměrná tělesná hmotnost výrazně ovlivňuje i psychické zdraví a kvalitu života. U obézních dětí a adolescentů je možné pozorovat nespokojenost s vlastním tělem. Tyto pocity mohou být doprovázeny úzkostnými stavy až depresemi, které v krajních případech mohou provázet sebevražedné myšlenky a pokusy. Neuspokojivý psychický stav vede ke zhoršení školního prospěchu či stranění se kolektivu. Může být rovněž spouštěčem poruchy příjmu potravy (anorexie; bulimie). Poruchy psychického zdraví jsou pozorovány zejména u dospívajících dívek s nadváhou jako důsledek nepřiměřeného společenského zdůrazňování štíhlosti. Obézní jedinci jsou terčem posměchu, šikany, diskriminace a fyzického či pohlavního zneužívání. Naopak se ale také udává, že mají větší sklony k šikanování.