MUDr. Jan Pajerek

Lékař Dětské kliniky IPVZ, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem