MUDr. Michal Goetz, Ph.D.

Dětský lékař Dětské psychiatrické kliniky FN Motol a 2. LF UK v Praze