MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Lékař na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy