prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Přednosta Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol