prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Přednosta Pediatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN v Brně