Knihy a čtení s dětmi


Být dobrým čtenářem znamená číst rychle a s jistotou, bez hlasitého předříkávání a s porozuměním obsahu. Dítě si ve škole musí takové čtení osvojit, je to hlavní podmínka, aby bylo úspěšné a prospívalo ze všech předmětů, včetně například matematiky.

Proč je to hlavní podmínka, ptají se někteří? Vždyť přece moderní svět začíná ovládat videotechnika a počítače, které v mnohém nahradí psané texty. To je ovšem omyl. Pokud dítě nedokáže plynule číst, nastane sice větší problém až na druhém stupni základní školy, ale čtení jako takové zůstane na dlouho podmínkou úspěšné školní docházky dítěte.

Proč ovšem hovoříme o čtení již v předškolním věku, když se děti učí číst až od nástupu do první třídy? Důvod je prostý. Současné výzkumy totiž prokázaly, že úspěch nebo neúspěch ve čtení byly podmíněny už v předškolním období dítěte. Může se to zdát nespravedlivé, ale je to tak. Dítě, které je různými způsoby připravováno na čtení, se naučí číst mnohem rychleji a s větší jistotou než dítě, které se s psanými texty dříve nesetkalo. A tato příprava na čtení začíná už od raného věku dítěte.

Některé děti mají pro čtení zvláštní cit, jako existuje například cit pro hudbu nebo pro rytmus. Takové děti se pak dožadují čtení dříve a byla by škoda jim takovou možnost odepřít. Ale jiným dětem, které tvoří většinu, nepřinese brzké čtení nic zvlášť dobrého. Aby dítě rozšifrovalo písmenka, nebývá pro ně obzvlášť složité, zato aby porozumělo tomu, co čte, je již složitější a vyžaduje to jistou vyspělost.

Není ovšem potřeba hrát si na učitele ve škole, tam jsou dostatečně kompetentní osoby, nechme je tedy dělat jejich práci. Ale na druhou stranu můžete vy sami už nyní udělat mnohé pro to, aby v době, kdy se dítě začne skutečně učit číst, probíhalo všechno hladce a dítě z toho mělo radost. Delší a rozmanitá příprava na čtení přinese později své ovoce. Dítě se naučí číst rychleji, nebude potřebovat tolik času na „luštění“ písmen a rychleji si začne číst pro vlastní potěšení.

Jistě může v tomto případě mnohé udělat mateřská škola, která tu je od toho, ale ukazuje se, že to pro nedostatek prostředků nestačí. Ještě důležitější roli mají rodiče dítěte, kteří mohou na dítě působit různými způsoby ať již aktivně, nebo jen tím, že dítěti půjdou příkladem.

Do přípravy ke čtení vstupuje několik faktorů – rodičovský vzor, rodinné zvyklosti a vlastní příprava dítěte.

Jakou knihu vybrat?

Na četbu pro nejmenší jsou vhodné říkanky, básničky a rýmovačky, které jsou melodické, rytmické a kladou důraz na opakování. Monotónní rytmus pomáhá rozvíjet smysl pro jazyk a navíc pěkně uspává.

Dětští psychologové upozorňují, že není důležité, na jaké kvalitě knih dítě začíná, ale kam dojde, až si bude vybírat četbu samo bez ovlivňování školou či rodiči. Důležitější než samotný obsah knihy je subjektivní pocit malého čtenáře. Pokud se tedy s knížkou nesejde zájem, vyladění, psychická připravenost dítěte, pak ani prověřený titul nemá šanci. Menší děti se často upnou na svou oblíbenou pohádku a tu chtějí slyšet stále dokola, až do omrzení.

Děti mají rády stereotyp. Nemusí usilovat o pochopení děje a lépe si vychutnají jiné aspekty vyprávění, melodiku a rytmus mluveného slova, zaměří se na detaily.

Knihy formují myšlení, otevírají dítěti nezměrný svět fantazie. České maminky tohle podceňují. Například ve Francii má dítě od jednoho roku knihovničku. Nejprve má jednoduché knihy, ve kterých se učí základním věcem – poznávat tvary, barvy. Později má své oblíbené hrdiny (krteček, medvídek…). Dětská kniha opravdu učí děti myslet, vnímat, zažívat, chápat základní problémy, vztahy, a to je strašně důležité. Dobrá kniha baví děti opakovaně a učí je pozorovat.

Knihu vybírejte podle věku 

Začínáme s obrázky, leporely, říkankami, můžeme číst krátké povídky a pohádky, vyprávíme vymyšlené příběhy „šité na míru“. Ty jsou v jisté fázi pro některé děti stravitelnější než čtená pohádka.

Malé děti poznávají všemi smysly, vše rády ožužlávají a osahávají, proto volte pro nejmenší knihy z odolných materiálů. Neposedné ručičky zabaví i interaktivní knížky – hračky, které mají místo klasických ilustrací vyjímatelné puzzle.

Nechte své ratolesti, ať si obracejí stránky, dlouho prohlížejí obrázky, ale zároveň je veďte k úctě ke knihám, aby do knížky nečmárali a nevytrhávali listy.

Skvělé jsou pohádky prokládané říkankami, bohužel takových knih není mnoho. Na první čtení můžete sáhnout po stále oblíbeném Hrubínově Špalíčku veršů a pohádek s ilustracemi od Jiřího Trnky.

Předškoláci ocení klasické pohádky, pro starší předškoláky jsou vhodné pohádky čtené na pokračování. Před dalším čtením zrekapitulujte dosavadní děj, aby se dítě zorientovalo. Pohádky vybírejte podle zájmu dítěte – o kočičkách, o autech či jiných věcech.

Zdroj: http://www.babyweb.cz/kdy-jak-zacit-cist-detem


Další články z kategorie