Lesní školky a kluby


Lesní mateřská škola je založena na myšlence "s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů". Děti i pedagogové čerpají nekonečnou inspiraci z přírody, která je každý den nová.

Základy koncepce lesní mateřské školy vznikly v Norsku a ve Švédsku jako přirozená součást předškolní výchovy. Dnes je tento typ předškolní výchovy rozšířen v mnoha státech Evropy. Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, děti si hrají a „učí“ se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Práce s dětmi je propojována s ročním obdobím a je přizpůsobována aktuálnímu počasí. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti a poznání. Zásadou v lesních MŠ je menší počet dětí na pedagoga než je tomu v klasických MŠ. Optimální počet je patnáct až dvacet dětí doprovázených vždy nejméně dvěma dospělými.

V přírodě je posilována nejen psychická odolnost, ale také odolnost manuální, tělesná. Také je pozitivně podporován duševní, citový a sociální vývoj dětí. Podstatnou věcí je, že pobyt venku posiluje imunitní systém a pomáhá k prevenci nemocí. Slouží i k prevenci úrazů, protidrogové prevenci, alergiím atd.

Hra v přírodě u dětí podporuje kreativitu, komunikační schopnosti, plánování, ale i neméně důležité prvky, jako sebedůvěru, vytrvalost, schopnost koncentrace. Prostředí děti inspiruje k tvůrčí činnosti, šikovnosti, rozvíjení fantazie. V přírodě je možné citlivěji prožívat a to všemi pěti smysly. V tuto chvíli registruje Asociace lesních MŠ 115 členských organizací, více na http://www.lesnims.cz.

 

Lesní školky a kluby v Praze:

 

Středočeský kraj:

 

Pardubický kraj:

 

Královéhradecký kraj:

 

Liberecký kraj:

 

Plzeňský kraj:

 

Ústecký kraj:

 

Karlovarský kraj:

 

Jihočeský kraj:

 

Vysočina:

 

Zlínský:

 

Jihomoravský kraj:

 

Moravskoslezský kraj:

 

V okolí Olomouce:


Další články z kategorie