Mentální bulimie


Mezi nejvíce vyskytující se poruchy příjmu potravy u dětí a adolescentů patří mentální anorexie a mentální bulimie.

Mentální bulimie – jak se projevuje:

Onemocnění se vyskytuje u 1–3 % adolescentních dívek,výskyt u chlapců je výjimečný.

Toto psychické onemocnění se projevuje nepřekonatelným puzením ke konzumaci značného množství jídla, které postižený sní většinou značně rychle, v některých případech je to zcela náhodně zvolená strava, někdy předem připravená. Konzumace jídla je ukončena často až při objevení se bolesti vlivem značného rozšíření žaludku nebo je přejídání ukončeno spontánně vyvolaným zvracením. Před záchvatem přejídání se může objevit u dítěte pocit smutku, depresivní ladění, úzkostné stavy, pocity samoty, prázdnoty, po záchvatu následují pocity viny za nezvládnutí, selhání.

Dítě, podobně jako u mentální anorexie, trpí strachem z nadváhy, z tloušťky, ale velmi často si zachovává původní hmotnost (na rozdíl od mentální anorexie) a má trvalý pocit nespokojenosti s vlastním vzhledem, tělem.

Další zdravotní komplikace mentální bulimie

Toto psychické onemocnění vede k dalším zdravotním komplikacím. Často dochází k poškození zažívacího traktu z důvodu opakovaného zvracení. Vznikají záněty podčelistních a příušních žláz s typickým zduřením odpovídajících obličejových částí.

Objevují se bolesti břicha, únava, nevýkonnost, závratě, točení hlavy. Opakované zvracení vede  ke ztrátě stopových prvku v těle postiženého dítěte, které se může projevit dalšími zdravotními komplikacemi.

Při opakovaném zvracení také dochází k poškození zubní skloviny a velké kazivosti chrupu.

Příčina vzniku mentální bulimie

Co je příčinou tohoto onemocnění stále zůstává nedořešenou otázkou. Zřejmě se na jeho vzniku podílí více faktorů jako je vrozená dispozice k chorobě, osobnostní nastavení dítěte, situace v rodině, žádoucí model štíhlosti a zdravého životního stylu, se kterým je dítě opakovaně konfrontováno už od raného dětství (zdraví a úspěšný člověk musí být štíhlý,  chci být – modelka musím být štíhlá,…..), aktuálně prožité trauma dítěte atd.

Léčba mentální bulimie

U dětí a dospívajících bývá pediatr první, kdo může určit diagnózu poruchy příjmu potravy. Vyloučí na základě laboratorního vyšetření jiné tělesné onemocnění, zhodnotí stav výživy. Léčba je zaměřena  jednak na návrat dítěte  k obvyklému složení, množství a frekvenci  konzumace jídla, na psychoterapii, rodinnou terapii.

Léčba je dlouhodobá a vyžaduje součinnost odborníků z oblasti pediatrie, výživy, dětské psychiatrie/psychologie a především součinnost celé rodiny nemocného dítěte.

Jak poznáte, že by vaše dítě mohlo trpět mentální bulimií?

  1. Výskyt opakovaného přejídání, nejméně dvakrát týdně po dobu tří měsíců s konzumací velkého množství jídla v krátkém časovém intervalu.
  2. Neustálé se zabývání jídlem.
  3. Opakované zvracení, případně použití projímadel, diuretik (léky zvyšující produkci moči).
  4. Výskyt střídavých  období přejídání s obdobími  hladovění.
  5. Výskyt chorobného strachu z tloušťky.

Mentální bulimie, podobně jako mentální anorexie  je závažné onemocnění, které je však léčitelné. Při podezření na toto onemocnění u svého dítěte neodkládejte návštěvu pediatra. Čím dříve je adekvátní léčba zahájena, tím je větší šance na uzdravení dítěte. Počítejte s tím, že po celou dobu léčby bude dítě potřebovat vaši podporu a zapojení se do léčby.

 

Zdroj: MUDr. Pavla Němečková, Ph.D.: Medicína pro praxi, 2011