Mimoškolní aktivity


V poslední době došlo k alarmujícímu navýšení aktivit, které dítě absolvuje mimo pobyt v mateřské/základní škole. Ve jménu rozvoje dítěte a ve snaze dovést dítě k dokonalosti zaplňují mnohé maminky odpoledne svých dětí už od tří let velkým množstvím kroužků. Housle, klavír, tancování, ruční práce, tenis, volejbal, fotbal, bojové sporty nebo například angličtina na sebe rychle navazují.

Takové hudební, výtvarné a sportovní aktivity jsou nezbytně nutné pro zdravý vývoj dítěte, ačkoli je jim ve školce věnována malá pozornost. Ostatně vždycky je lepší, když bude dítě na gymnastice nebo na zpěvu, než aby se válelo na pohovce před televizí. Všechno ovšem závisí na míře. Velké množství mimoškolních aktivit vyžaduje, abychom jim věnovali několik úvah:

  • Mateřská škola a ještě více první třída základní školy jsou pro dítě velmi únavné. Denní program je dlouhý, zvláště pokud dítě ve škole zůstává i po obědě. Děti se chovají hlučně, jsou neposedné a pobyt mezi nimi je vyčerpávající. Proto doba, kterou dítě stráví mimo školu, musí být především odpočinkem a zábavou.
  • Škola dítěti vnucuje pobyt ve skupině a má na dítě velké požadavky. Po návratu domů dítě potřebuje mít možnost chvíli nic nedělat nebo si hrát/dělat něco podle vlastních představ, samo ve svém pokoji a takové hry, jejichž pravidla si určuje samo. Pouze za těchto podmínek může dítě budovat svou samostatnost.
  • Kromě výjimečných případů je potřeba počkat, až dítěti bude šest nebo sedm let, aby si mohlo vybrat činnost, která ho bude bavit. Do té doby jsou mimoškolní aktivity spíše odrazem přání rodičů než dítěte. To sice neznamená, že by je dítě dělalo proti vlastní vůli, ale věnuje se jim spíše proto, aby udělalo radost někomu jinému než pro vlastní potěšení.

Samozřejmě je dobré orientovat dětskou zvědavost na umění, jazyky nebo na sport. Dítě by si mělo vyzkoušet více činností a později si poučeně vybrat tu, kterou by chtělo zdokonalovat. To, že dítě bude chodit například jeden rok každou středu na výtvarný kroužek, ho také naučí v jistém slova smyslu vytrvalosti. Ale je potřeba dodržet jisté zásady, které samozřejmě každý rodič zváží sám:

  • Do pěti let by dítě nemělo chodit na více než jeden kroužek týdně, později by jich nemělo být víc než dva.
  • Je nutné vyjít maximálně vstříc tomu, co si dítě vybere, i když se vám jeho argumenty zdají podivné (například chce chodit na fotbal proto, že tam chodí kamarád). Je to přece volný čas vašeho dítěte, ne váš. Musíte si říci, že už takhle je toho na dítě naloženo víc než dost. A pokud máte pochybnosti, je vždycky možné zařídit to tak, aby dítě navštívilo jednu nebo dvě hodiny kurzu před tím, než ho zapíšete na celý rok.
  • Když dítě nechce v kurzu pokračovat, můžete ho povzbuzovat, aby vytrvalo, ale samozřejmě ho nemůžete nutit, jinak hrozí, že ho nadobro odradíte.
  • Mimoškolní aktivity nesmějí ubírat prostor času, který rodina tráví pohromadě, a musí dát dítěti možnost také nic nedělat nebo odpočívat, protože to je nezbytně nutné k jeho dobrému vývoji.

Zdroj: Anne Bacus – Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let, Portál, 2004


Další články z kategorie