Mnemotechnické pomůcky ve škole


Co řečeno kratochvilně, to podržíš v mysli pilně. Staročeské přísloví nás uvádí do říše mnemotechnických pomůcek čili průpovídek a rýmovaček sloužících k snazšímu vštípení si učiva do paměti. Provázejí nás celý život. Od slabikářových Befeleme pes se veze po zadnici dolů z meze (obojetné souhlásky: b, f, l, m, p, s, v, z) až po výuku cizích jazyků v dospělosti, ať už jde o němčinu (koza-ziege, moucha-fliege, cesta-weg, lejno-dreck), či třeba angličtinu (tupej debil – to pay the bill = zaplatit účet). Vybrali jsme pro vás několik příkladů z různých oborů. Znáte-li nějaké další, napište nám.

Čeština

Před „že“ a „aby“ píšou čárky i staré baby (interpunkce).

Děti, oči, uši, tvrdé „y“ jim sluší (shoda podmětu s přísudkem).

Ami, emi, imi, iš, vždycky měkké i napiš (koncovky ohebných slov).

Žene je bída (koncovky slovesných tříd: e, ne, je, í, á).

Počůrává (mluvnické kategorie substantiv: pád, číslo, rod, vzor).

Vidím viset vidličku na větvi, jak se viklá, povídal vítr vínu, když se vinul přes visutý most („i“ po v).

 

Matematika

Marš domů, couro líná (římské číslice: M-1000, D-500, C-100, L-50).

Ivan vedl Xenii lesní cestou do města (římské číslice: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000).

Čtrnáct dní, čtrnáct dní, tři neděle (prvních šest číslic odmocniny ze dvou: 1,41421).

Řekni, milý Jakube, čemu rovno a ku b; sinova to praví věta: sinus alfa ku sinus beta (Sinova věta).

Lín a kapr u hráze prohlídli si rybáře, udici měl novou, jikrnáči neuplovou. (Ludolfovo číslo: 3,141592653589, dle počtu písmen ve slově).

 

Chemie

H2S – smrdí jako pes (kyselina sirovodíková)

Kup rum! (cuprum – měď).

Ó slečno, sejměte též podprsenku! (sloupec periodické tabulky: Kyslík, síra, selen, telur, polonium).

Běžela magda caňonem, srážela banány ramenem (berylium, magnesium, kalcium, stroncium, baryum, radium).

 

Fyzika

S cívkou jako s dívkou: nejdřív je napětí, potom proud (v obvodu s cívkou je napětí fázově posunuto před proudem).

Čermák oznámil, že zítra máme fyziku (nejviditelnější barvy duhy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová).

 

Biologie

Zadek (vitaminy rozpustné v tucích: A, D, E, K, nikoli R, D, E, L).

Slon africký má boltce ve tvaru mapy Afriky, slon indický ve tvaru Indie.

 

Zeměpis

Šetři se, osle (poloměr Země: 6 378 km).

Kubo, hajdy pod koryto, jde Majka! (soustroví Velké Antily: Kuba, Haiti, Portoriko, Jamajka).

Trutnov je brána Krkonoš (aby se Trutnov nepletl s Turnovem: Tr-Kr).

 

Angličtina

Ajajaj – „I“ je aj (výslovnost 1. osoby).

Ani větu bez podmětu (syntax).

 

Hudební výchova

Eva hodila granát do atomové elektrárny (struny na kytaře E, H, G, D, A, E).

 

Zdroj: Rodina a škola 1/2015


Další články z kategorie