Nedovolme našemu dítěti být obézní


Musíme si uvědomit, že obezita je jedno z mála onemocnění, v jehož terapii je úloha doktora jen pomocná, a pokud nezískáme ke spolupráci především dítě, ale i celou rodinu, stávají se další kontroly jen ztrátou času jak pro dítě a rodiče, tak pro lékaře.

Co je nadváha a co už obezita u dítěte

Obezita je způsobena nadměrným hromaděním tuku v těle při energetickém příjmu, který převyšuje výdej. Jestliže je v rodině jen jeden rodič obézní, má dítě velkou pravděpodobnost, že se stane rovněž obézním. Obezitu zhoršuje velký příjem vysokoenergetických potravin a slazených nápojů, které jsou dětem dnes na každém kroku nabízeny, a malá fyzická aktivita. Nadváhu a obezitu posuzujeme u dítěte podle „body mass indexu“ (BMI) – kg/m2 a věku. Na rozdíl od dospělých jsou u dětí k posouzení nutné percentilové grafy, které jsou součástí Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte. Nadváha je u nás považována mezi 90.–97. percentilem a obezita nad 97 percentil BMI. Kritický věk k vzniku obezity je 5. rok života a období dospívání, kdy by pediatr měl upozornit rodiče na nebezpečí vzniku obezity již při zvýšení BMI nad 75. percentil.

 

Komplikace dětské obezity

Obezita je rizikový faktor předčasné aterosklerózy a koronárního postižení, zejména proto, že jde ve většině případu ruku v ruce s vysokým krevním tlakem, poruchou lipidového metabolizmu a inzulinorezistence s vývojem cukrovky 2. typu. Cukrovka se u dětí diagnostikuje stále častěji. Obézní děti mají také ortopedické, a zejména psychické problémy. I zařazení do sportovní aktivity s vrstevníky je mnohdy obtížné.

 

Vyšetření dítěte s obezitou

Důležitá je rodinná anamnéza, kvůli celkovému zdravotnímu stavu a možné genetické dědičnosti. Lékař posoudí růstový graf dítěte a zjistí jeho stravovací návyky v rodině i ve škole. Po fyzikálním vyšetření, změření krevního tlaku apod., se v první řadě musí vyloučit sekundární příčiny obezity laboratorním vyšetřením.

 

Léčba dětské obezity

Po vyšetření dítěte nastává nejobtížnější a časově velmi náročná edukace rodičů i dítěte. Zásadní podmínkou je dosáhnout změny v množství spotřeby a výdeje energie. S léčbou je třeba začít co nejdříve, rozhodně dříve než v adolescenci. Je třeba, aby se rodina zapojila celá a povzbuzovala dítě za každý úspěch. Materiály o zdravé výživě dětí najdete např. na internetových stránkách www.vyzivadeti.cz, kde je možné získat i jídelníček pro jednotlivé věkové kategorie. Na těchto stránkách rodiče mohou i konzultovat svůj postup přímo s nutričními terapeutkami po dodání 3denního jídelníčku. Výhodou dětského věku je i normální vzestup BMI s věkem, proto někdy stačí váhové přírůstky jen zastavit. Cílem naší léčebné snahy by mělo být přiblížení se 75. percentilu na vývojové věkové křivce BMI. U některých dětí se nám nepodaří dosáhnout ideální váhy, ale i pomalý trvalý pokles hmotnosti považujeme za úspěch, který podstatně snižuje všechny rizikové faktory s obezitou spojené.

 

Pohyb jako zásada zdravého životního stylu

Zvýšení energetického výdeje lze u dětí dosáhnout snadněji než u dospělých, protože pohyb je pro dítě zcela přirozený. K motivaci potřebujeme kamarády, ale především rodiče. Za nejdůležitější příčinu snížení energetického výdeje považujeme zejména pobyt u televize a počítačových her. Vhodná je sportovní aktivita aspoň 1 hodina denně (jízda na kole, plavání, brusle). Samotné zvýšení energetického výdeje bez snížení energetické dodávky má pouze malý efekt.

Kontroly efektivity léčby

K získání spolupráce a motivaci dítěte jsou zprvu nutné kontroly alespoň 1× měsíčně, po poklesu hmotnosti a dobré spolupráci v 3měsíčních intervalech. U závažnějších případů může praktický lékař pro děti a dorost předat dítě do péče specialistů, vyškolených v obezitologii. Přes veškerou naši snahu musíme být připraveni na to, že v mnoha případech rodiče ani děti na svou stranu nezískáme a naše mnohahodinová práce bude zbytečná. V rezervě máme, pokud je indikovaná, ještě lázeňskou léčbu. Farmakologická léčba je v dětství zcela výjimečná.

Prevence obezity u dětí

U dětí považujeme prevenci obezity za daleko účinnější než samotné léčení nadváhy nebo obezity, které bývá často neúspěšné. Proto v ordinaci dětského lékaře by obezita dítěte měla být podchycena dříve, než se projeví, a nenásilným způsobem ve spolupráci s rodiči bychom měli upravit stravování i pohybovou aktivitu, aniž bychom dítě stresovali příkazy a zákazy. Důležitým předpokladem účinné prevence nadváhy a obezity u dětí je rozumná velikost podávaných jídel, konzumace jídla s celou rodinou a bez televize. Je důležité, aby rodiče věděli co dítě celý den jí, a aby aktivně vstupovali do školního stravování. Musíme si uvědomit, že obezita je jedno z mála onemocnění, v jehož terapii je úloha doktora jen pomocná, a pokud nezískáme ke spolupráci především dítě, ale i celou rodinu, stávají se další kontroly jen ztrátou času jak pro dítě a rodiče, tak pro lékaře.