Noční pomočování dětí


Noční pomočování (enuréza) je nedobrovolný únik moči během spánku, který není způsoben jiným přirozeným podnětem nebo onemocněním.

Mnozí rodiče očekávají, že děti ve věku tří let už musí být v noci „suché“. I když se to mnoha dětem v tomto věku podaří, není výjimkou potřeba plenek v noci až do školního věku. Noční pomočování považujeme za zcela v normě u dětí do 5 let. Nicméně i po tomto věku je noční pomočování časté. Zhruba jedno ze sedmi dětí ve věku pěti let a jedno z 20 dětí ve věku 10 let se v noci pomočuje. Noční pomočování je dvakrát častější u chlapců než u dívek.

Příčiny nočního pomočování

Pokud je u dítěte vyloučené pomočování v důsledku anatomických a funkčních poruch močového měchýře a močových cest, což je první krok v léčbě nočního pomočování dětí starších 5 let, pak příčiny mohou být následující – zvýšená produkce moči během spánku (většinou z důvodu snížené produkce hormonu vazopresinu v nočních hodinách, který je odpovědný právě za omezení tvorby moče), potíže s přechodem mezi spánkem a bdělostí nebo snížená kapacita (objem) močového měchýře. Důležitou roli hraje i celková zralost a vyspělost dítěte.

Níže uvedené okolnosti mohou zhoršit potíže a četnost pomočování:

 • Stres může znovu spustit noční pomočování u dětí po delším „suchém období“. Mezi stresové situace patří zahájení školní docházky, narození sourozence, změna kolektivu, nemoc ale i šikana nebo zneužívání dítěte.
 • Požívání nevhodných nápojů obsahujících kofein (čaj, káva, kola, čokoláda apod.), které zvyšují tvorbu moči.
 • Výskyt zácpy. Objemná stolice v konečníku totiž může tlačit a mechanicky dráždit na spodinu močového měchýře. Děti, které mají trvalé obtíže se zácpou mají větší pravděpodobnost nočního pomočování.

 Kdy byste měli se svým dítětem navštívit dětského urologa?

 • V případě, že dítě pociťuje silné nucení na močení, které může a nemusí být provázeno pomočením během dne.
 • Při opakovaných močových infekcích.
 • V případě, že léčba pomočování dětským lékařem po šesti měsících nevede ke zlepšení obtíží dítěte.

Jaká vyšetření jsou potřebná pro stanovení diagnózy a pro rozhodnutí o léčbě?

První návštěva u dětského urologa je obvykle přátelský pohovor s rodiči a dítětem. Cílem je získat podrobný přehled obtíží dítěte. Významnou pomůckou je „pitná a mikční karta“. Je to deníček, do kterého rodiče zapisují kdy a kolik tekutin dítě vypilo a kdy a kolik moči vymočilo. Dále se zaznamenávají další významné informace, např. únik moči, silné nucení na močení apod. Vyplňuje se obvykle po dobu alespoň dvou po sobě následujících dní. Informace o četnosti nočního pomočení či o problémech s odchodem stolice by měly zahrnovat delší časové období (měsíc).

Další vyšetření se provádějí podle obtíží dítěte, nebo při podezření na závažnější poruchu funkce dolních močových cest. Vedle základního vyšetření moči zahrnují ultrazvukové vyšetření a kontrolu zbytku moči v močovém měchýři po vymočení, vyšetření průtoku moči (dítě se vymočí do přístroje, který vyhodnotí proud moči – uroflowmetr). Toto vyšetření může být provedeno i s nalepovacími elektrodami na hýždích blízko konečníku (tzv. ElektroMyoGrafie – EMG) k posouzení aktivity svalstva pánevního dna a svěrače močové trubice. Všechna tato vyšetření jsou zcela nebolestivá, jen někdy je potřeba provést i odběr krve k ověření funkce ledvin.

Možné léčebné postupy

Po provedení všech výše uvedených vyšetření dětský urolog zváží další případnou léčbu. Níže uvádíme základní výčet léčebných postupů:

 1. Zavedení a dodržování režimových opatření
 • Dodržování dostatečného pitného režimu dítěte v průběhu 24 hodin (u dětí předškolního a raného školního věku je to 1,5 l tekutin/den).Většinu z tohoto množství by mělo dítě přijmout během dopoledne.
 • Tekutiny by měly být přijímány rozloženě v malých dávkách a důsledně by měl být dodržen interval močení asi po dvou hodinách (6–7x denně).
 • V odpoledních hodinách by měl být příjem tekutin postupně snižován. Po 17. hodině by měly být tekutiny přijímány velmi málo.
 • Před spánkem by se mělo dítě vždy řádně vymočit.
 • Lze doporučit i vymočení během 2–3 hodin po usnutí bez buzení za asistence rodičů (posazením na nočník či na záchod ve spánku). Obavy z „vypěstování“si opětovného návyku na nočník se nepotvrzují.
 • Dítě je nutno vždy pozitivně motivovat – chválit ho, odměňovat při udržení suchosti během noci. Naopak je nutno se vystříhat trestům a psychickému nátlaku. Obojí má na pomočování zhoršující vliv.
 1. Alarmy

Zařízení, které spustí alarm a probudí dítě při pomočení je jednoduchá a poměrně účinná léčba. Dobrá šance na vyléčení je u dětí ve věku 7 let a více. Alarm je obvykle zapotřebí používat po dobu 3–5 měsíců, než se dítě naučí samo se probudit a jít se v noci vymočit, když je potřeba. Ve srovnání s ostatními způsoby léčby (pomocí léků) je úspěšnost trvalého vyléčení vyšší s pomocí alarmu, avšak častěji je léčba přerušena a nedokončena.

 1. Léky používané při léčbě

Léky se zpravidla nasazují až od 5. roku věku dítěte. A mezi nejčastěji užívané patří:

 • Léky, který snižují tvorbu moči. Díky tomu je relativně snadno a rychle dosaženo kýženého cíle (úspěšnost léčby je v 7 z 10 případů). Po přerušení léčby se noční pomočování může opět vrátit. Tyto léky jsou také velmi užitečné k zajištění krátkého rizikového období např. během prázdnin nebo v případech, kdy dítě přespává mimo domov.
 • Léky, které snižují aktivitu (svalu) močového měchýře.

Noční pomočování a jeho sociální a psychologický dopad na dítě 

Noční pomočování je problém zejména společenský. Může snižovat sebevědomí dítěte a zhoršovat jeho zařazení do kolektivu dětí. U naprosté většiny dětí nakonec dochází k získání přirozené kontroly a zastavení pomočování i bez léčby. Čím je dítě starší, tím je toto pravděpodobnější. Nicméně léčba pomáhá snazšímu a rychlejšímu dosažení cíle, klidnému spánku rodičů i dítěte bez pomočení.

Zdroj:

http://www.cus.cz/pro-pacienty/detska-urologie-2/nocni-pomocovani-deti/

Urologie pro praxi, 2014; 15(1)