O nás

Jsme společnost, která se zabývá postgraduálním vzděláváním lékařů, které realizuje formou odborných lékařských časopisů a organizací vzdělávacích konferencí pro lékaře.

Jedním z časopisů, který dlouhodobě vydáváme pro dětské lékaře, je Pediatrie pro praxi.

V návaznosti na časopis Pediatrie pro praxi vznikly tyto webové stránky, které by měly pomoci široké veřejnosti lépe se orientovat v nepřeberných informacích týkajících se zdraví a vývoje dítěte. Pomáhá nám v tom skupina dětských lékařů, se kterými tvoříme i časopis Pediatrie pro praxi.

 


Spolupracující lékaři


MUDr. Dagmar Bouchalová

Pediatrička působící ve zdravotní středisku v Tovačově.

prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Přednosta Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Pedagog Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence OU v Ostravě

MUDr. Luděk Ryba

Primář Dětského oddělení Ústecko-orlické nemocnice

MUDr. Jan Pajerek

Lékař Dětské kliniky IPVZ, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

MUDr. Nora Hradská

Praktický lékař pro děti a dorost v Litovli

MUDr. Josef Gut

Primář Dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě

MUDr. Michal Goetz, Ph.D.

Dětský lékař Dětské psychiatrické kliniky FN Motol a 2. LF UK v Praze

Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Dětská sestra a pedagog Katedry ARIPP národního centra ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Přednosta Pediatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN v Brně

prof. MUDr. Josef Sýkora, CSc.

Přednosta Dětské kliniky Fakultní Nemocnice Plzeň-Lochotín a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

MUDr. Jarmila Seifertová

Dětská lékařka působící v ambulanci v Kladně

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Přednosta Infekční Kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní Nemocnice Plzeň

MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA

Primářka Dermatovenerologického oddělení Fakultní nemocnice v Motole

MUDr. Josef Grym

Zástupce primáře dětského oddělení Nemocnice Krnov

MUDr. Martin Gregora

Primář Dětského oddělení Nemocnice Strakonice

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Lékař na Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

Primář Neonatologického oddělení FN Plzeň

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Přednosta Dětské kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci.

Aktuální téma


Máte na nás dotaz?