Pokousání


Pokousáním od domácího nebo divokého zvířete, při kterém dojde k porušení kůže, může být zdrojem infekce v ráně. Pokousání s sebou také přináší nebezpečí onemocnění tetanem nebo vzteklinou, což jsou dvě život ohrožující nemoci.

První pomoc při pokousání:

  • Nejméně pět minut čistěte ránu pod tekoucí vodou. Pokud rána krvácí, přiložte na ni sterilní obvaz nebo čistou látkou a vyvíjejte na ni silný trvalý tlak, dokud nepřestane krvácení. Nenanášejte na ránu žádné masti ani antiseptické přípravky.
  • Překryjte ránu dalším sterilním obvazem nebo čistou látkou.
  • Pokuste se identifikovat zvíře, které způsobilo pokousání – tzn. pokud se jedná o psa či kočku, snažte se zjistit majitele, protože ten musí prokázat očkování svého zvířete proti vzteklině. Nepodaří-li se zvíře odchytit a zjistit majitele, nebo zvíře není proti vzteklině řádně očkováno, je nutno tuto skutečnost oznámit lékaři.
  • Okamžitě odvezte dítě k lékaři, i tehdy, jestliže se zranění zdá lehké. Lékař určí, zda bude dítě potřebovat antibiotika jako ochranu před bakteriální infekcí, injekci proti vzteklině nebo posilující injekci proti tetanu.