Poranění hlavy


Poranění hlavy a šíje může poškodit mozek a míchu, eventuálně způsobit ochrnutí, těžkou invaliditu nebo dokonce smrt dítěte.

Z bezpečnostních důvodů ošetřujte dítě, které je v bezvědomí zejména po těžkém úderu, jako kdyby mělo poraněnou hlavu, šíji nebo páteř.

První pomoc při těžkém zranění hlavy nebo šíje:

 • Nejprve zjistěte dle příznaků , jestli se jedná o těžké poškození hlavy nebo šíje a v případě zástavy dechu, či srdce zahajte resuscitaci (více na Umělé dýchání + masáž srdce).

Příznaky těžkého poškození hlavy a šíje jsou následující

– Bezvědomí, která trvá déle než několik sekund, závratě, zmatenost nebo potíže s mluvením.
– Žaludeční nevolnost nebo zvracení, které se vyvinou bezprostředně po úrazu hlavy.
– Křeče
– Krev nebo čirá tekutina vytékající z uší, z nosu nebo z úst.
– Rozsáhlé krvácení z rány na hlavě.
– Nepravidelné dýchání.
– Rozšířené zorničky nebo změna velikosti zorniček, problémy s viděním.
– Ochablost nebo necitlivost horních nebo dolních končetin, vrávoravá chůze.
– Jakýkoli příznak – bolest hlavy, žaludeční nevolnost, podrážděnost nebo ospalost – které se zhoršují.
– Ztuhlá šíje.
– Neschopnost pohybu nebo ztráta pohybu některé části těla.
– Brnění nebo změna citu v některé části těla, zejména v pažích nebo v nohou.

 • Jde-li o vážné poranění hlavy, s dítětem nehýbejte a neměňte polohu hlavy a okamžitě volejte rychlou záchranou službu ( tel.155)

 

První pomoc u lehčí poranění hlavy

 • Nejprve zjistěte dle příznaků , jestli se jedná o lehčí poškození hlavy nebo šíje. Příznaky lehčího poškození hlavy a šíje jsou následující:
  • Několikasekundovou ztrátu vědomí
  • Bolest hlavy, okamžitou zmatenost, zdvojené vidění
  • Bouli na hlavě nebo závratě přetrvávající hodinu nebo dvě.
  • Po menším zranění hlavy by mělo být dítě schopno pohybovat nezraněnými částmi těla a odpovídat na jednoduché.
 • Jde-li o lehčí poranění hlavy pak ránu  opatrně vyčistěte vodou a mýdlem.
 • Pokud rána krvácí, zastavte krvácení přímým tlakem na ní, pak ji překryjte sterilním obvazem nebo čistou látkou.
 • Poraďte se telefonicky s lékařem, zda je nutné další ošetření.
 • Má-li dítě na hlavě bouli, přiložte na ni sáček s ledem ke zmírnění otoku.
 • Má-li dítě po poranění hlavy jen mírné příznaky, nekrvácí, ani nemá bolesti, pečlivě ho několik dní sledujte. Po zranění dítě během noci několikrát vzbuďte a všimnete-li si změny v jeho psychice, stavu zornic (nereaguji na světlo stažením, nebo reaguji asymetricky), nebo když dítě zvrací, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Těžký otok, který se silně zvětší během několika hodin, signalizuje frakturu lebky. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.