Poranění nosu


Při poranění nosu u dětí dochází buď k poškození měkkých částí nosu, nebo k poškození nosních kůstek, nebo je to kombinace obou typů zranění.

Poranění nosu snadno poznáte, protože dítě většinou krvácí z nosu, který je oteklý někdy i tvarově deformovaný. Dítě udává, že se mu špatně dýchá a nos a jeho okolí je bolestivé.

První pomoc při poranění nosu:

  • Zajistěte, aby se dítěti lépe dýchalo – posaďte ho a lehce mu předkloňte hlavu, uklidněte jej a pokuste se, aby dýchalo především ústy.
  • Lehce překryjte nos sterilním krytím.
  • Dle závažnosti buď volejte hned rychlou záchranou službu (tel.155), nebo vyhledejte lékaře – ORL specialistu (ušní-nosní-krční).

 První pomoc při krvácení z nosu (bez zjevné příčiny):

Krvácení z nosu je v dětství běžné a některé děti jím trpí často, zejména když mají alergii, která postihuje nosohltan. Přestože krev tekoucí z nosu působí hrozivě, málokdy signalizuje nějakou vážnou nemoc. Krvácení z nosu je obvykle způsobeno vysycháním nebo podrážděním nosní sliznice.

  • Posaďte dítě a mírně mu předkloňte hlavu, aby nepolykalo krev.
  • Přidržujte mu u úst nádobku, do které může krev stékající do krku vyplivnout. Starší dítě požádejte, aby se opatrně vysmrkalo.
  • Stiskněte dítěti palcem a ukazováčkem měkké části nosních dírek těsně k sobě a pevně je držte po dobu 10 minut. Starší dítě si může přidržet nosní dírky samo. Řekněte dítěti, aby dýchalo ústy.
  • Dítěti můžete také přiložit studený obkladů na zátylek a čelo.
  • Po 10 minutách uvolněte stisk a zjistěte, zda krvácení ustalo.
  • Jestliže krvácení pokračuje i po dvakrát aplikovaném desetiminutovém stisku, zavolejte lékaře nebo odvezte dítě do nejbližší nemocnice.
  • Lékaře byste měli zavolat také tehdy, jestliže se domníváte, že dítě ztratilo příliš mnoho krve, jestliže dítě krvácí pouze z úst, vykašlává nebo zvrací krev nebo hnědou hmotu vzniklou ze sražené krve, která byla dlouhou dobu v žaludku.