Poranění oka


Zrak může postihnout řada zranění způsobených například předmětem, který pronikl do oční bulvy, popálením chemikáliemi nebo přímým úderem do oka.

Utrpí-li dítě jakékoli zranění oka, vyhledejte neprodleně oftalmologa (specialista na nemoci očí).

 První pomoc při poranění oka předmětem

 • Nepokoušejte se sami nikdy odstranit cizí předmět z oka.
 • Nechte dítě, aby si lehlo nebo sedlo. Překryjte dítěti lehce obě oči čistou látkou nebo tamponem gázy a lehce je převažte.
 • Nevyvíjejte na oči žádný tlak.
 • Dítě okamžitě odvezte do nemocnice na oční oddělení.

První pomoc při uvíznutí  předmětu na povrchu oka

Uvízne-li dítěti řasa nebo kousek nečistoty na očním bělmu nebo pod očními víčky, zpravidla to můžete odstranit vlastními silami následujícím způsobem:

 • Umyjte si řádně ruce vodou a mýdlem.
 • Jemně stáhněte dítěti horní oční víčko směrem dolů. Oko začne slzet a předmět se zpravidla sám vyplaví.
 • Jestliže předmět v oku zůstává, vypláchněte oko vlažnou vodou.
 • Nepomohou-li uvedené kroky výše, stáhněte dolní oční víčko dítěte směrem dolů. Vidíte-li nečistotu, odstraňte ji opatrně vlhkou čistou látkou např. rohem látkového kapesníku.
 • Není-li předmět viditelný, řekněte dítěti, aby se podívalo směrem dolů, a opatrně a jemně obraťte horní víčko a podívejte se, zda předmět není v horní části oční bulvy. Je-li nečistota viditelná, jemně ji odstraňte vlhkou, čistou látkou.
 • Nemůžete-li ji odstranit, vyhledejte lékaře.

První pomoc při vniknutí chemikálií do očí

Dostane-li se dítěti do očí nějaká chemikálie (hrozí riziko popálenin) postupujte následovně:

 • Okamžitě dítěti oči vypláchněte slabým proudem tekoucí vody po dobu nejméně 15 minut.
 • Dbejte, aby voda nebyla příliš teplá a abyste dokonale propláchli obě oči.
 • Zavolejte lékaře pro další instrukce.
 • Nedávejte dítěti do očí žádné léky a upozorněte ho, aby se očí nedotýkalo, ani si je nemnulo.