Poranění, způsobené elektrickým proudem


Při zasažení elektrickým proudem vždy volejte rychlou zdravotní službu (tel. 155), pokud se u postiženého dítěte vyskytne jeden nebo více z těchto příznaků:
 • bezvědomí
 • problémy s dýcháním
 • poruchy vědomí, s postiženým se nedaří navázat kontakt
 • bolesti svalů a/nebo křeče
 • popáleniny způsobené elektrickým proudem
 • ztráta citu v končetinách a/nebo jejich brnění

První pomoc při zásahu elektrickým proudem:

 • Dbejte na vlastní bezpečnost, postiženého se nedotýkejte, dokud si nejste jisti, že již není v kontaktu se zdrojem elektrického proudu.
 • Při zasažení vysokým napětím vyčkejte v bezpečné vzdálenosti (minimálně 18-20 metrů) na vypnutí celého obvodu.
 • Přivolejte rychlou záchranou službu (tel. 155)
 • Přerušte přívod elektrického proudu nebo přerušte kontakt mezi dítětem a zdrojem elektrického proudu za pomoci nevodivého předmětu (předmět z plastu, dřevěná tyč).
 • Zkontrolujte životní funkce postiženého dítěte. Pokud je v bezvědomí a nedýchá, zahajte kardiopulmonální resuscitaci ( více na Umělé dýchání + masáž srdce).
 • Pokud je dítě v bezvědomí a dýchá, uložte jej do stabilizované polohy na bok s jednou nohou pokrčenou.
 • Pokud je postižené dítě při vědomí, uložte jej do protišokové polohy (na zádech s podloženýma nohama).
 • Ošetřete popáleniny a další případná poranění ( více na Popáleniny).
 • Průběžně sledujte základní životní funkce dítěte a to až do příjezdu rychlé záchranné služby.
 • I když se postižené dítě po zásahu elektrickým proudem rychle zotaví, mělo by navštívit lékaře, který zkontroluje, zda nedošlo k poškození vnitřních orgánů