Přetahovat nebo nepřetahovat chlapcům předkožku?


Fimóza neboli zúžení předkožky je velmi palčivým problémem. Ne všechny stavy v laické veřejnosti označované jako fimóza (kukla) jsou způsobeny zúžením předkožky. Rodiče se velmi často obrací na lékaře s dotazy, zda se u jejich chlapce jedná o fimózu, zda se mají pokoušet o přetahování předkožky, zda je obřízka jediným řešením, nebo zda obřezání neovlivní sexuální život. Předkládáme tedy odpovědi na tyto otázky, přičemž je nutné zdůraznit, že manipulace s předkožkou patří vždy do rukou odborníka.

Fimóza (zúžení předkožky)

Vnitřní strana předkožky a žalud jsou při narození téměř úplně spojeny (konglutinace) a jejich oddělení je dokončeno až během následující doby. Předkožku jde přetahovat v 6 měsících u 20 % chlapců, ve 3 letech u 50 % a v 17 letech u 99 %. Zároveň je fyziologické i zúžení předkožky u novorozenců. Tento stav chrání žalud před poraněním při kontaktu s mokrým prádlem či plenkami. Postupně tedy dochází k uvolnění a je umožněno přetažení přes žalud. Rodiče i lékaři by měli respektovat přirozený vývoj uvolňování předkožky a vyvarovat se předčasnému a násilnému přetahování. Toto může způsobit jizevnatou fimózu, která způsobuje následné problémy.

 

Druhy fimózy

  • Vrozená – přetrvává zúžení předkožky
  • Sklerotická – pokud došlo ke zúžení již volně přetahovatelné předkožky v důsledku zánětu
  • Relativní – kdy při erekci zvětšení žaludu neumožňuje přetažení
  • Vrozená hyperplazie předkožky – předkožka je příliš dlouhá a i při erekci překrývá žalud, tahem ji lze ale většinou přetáhnout
  • Parafimóza – stav, kdy se silou podaří přetažení zúžené předkožky a nejde přetáhnout zpět – vlivem zaškrcení žalud otéká, bolí, jsou problémy s močením – je nutné okamžité lékařské řešení

Léčba

Léčba je možná konzervativní, při jejím neúspěchu se přechází k operačnímu řešení. Důvodem k dřívějšímu operačnímu zásahu jsou opakující se záněty předkožkového vaku, obtížné močení s nafukováním předkožky nebo opakující se močové infekce. U chlapců, kteří nemají žádné potíže by neměla být indikována žádná manipulace před ukončením druhého roku života.

 

Konzervativní léčba

Měla by být volena u novorozenců a kojenců. V tomto období je nejdůležitější hygiena, zde stačí koupele čistou vodou, popřípadě s použitím nedráždivého mýdla a vyčkání na spontánní uvolnění. Aktivní přístup ke konglutinaci v tomto věku si vyžadují infekční komplikace.

 

Po druhém roce života se k uvolnění doporučuje 5­-6týdenní lokální aplikace steroidů. Po této léčbě dochází k uvolnění až u 80 % léčebných. Výsledkem je „roztažení“ a „zjemnění“ kůže předkožky. Lokální podávání není vhodné u dětí, které musí nosit pleny. Po vysazení může dojí k návratu fimózy. Poté lze doporučit rozrušení konglutinací jemnou paličkovou sondou s následným přetažením předkožky. Důležitá je následná péče – dbát na zvýšení hygieny, min. jednou denně provést přetažení k „rozcvičení“ zúžené předkožky. Do vyčištěného předkožkového vaku se aplikuje min. 5-7 dní po uvolnění hojivá mast (např. Framykoin). Uvolnění lze provést ambulantně. Mohou však nastat také komplikace (zánět, parafimóza, sklerotická fimóza).

 

Obřízka

Jedná se o operaci, kdy se odstraňuje část (většinou) nebo celá předkožka. Provádí se v celkové anestezii. Důležitá je následná pooperační péče, hygiena a u neúplné obřízky pravidelné přetahování zbylé předkožky, aby nedošlo k novému zúžení. I přes tato opatření může dojít k recidivám. Pooperační péče – třetí až čtvrtý den se oplachuje penis roztokem heřmánku, šalvěje či růžového roztoku hypermanganu. Většinou po týdnu se předkožka promazává mastí. Použity bývají vstřebatelné stehy. Do tří týdnů je možná běžná hygiena penisu. Nutné je také následně sledovat močení a charakter zevního ústí močovodu.

 

Obřízka je nejčastější operací na mužském genitálu, v našich kulturních podmínkách je indikací téměř vždy zdravotní důvod. V zemích, kde jsou rituální operace běžně prováděny, je udáván významně nižší výskyt karcinomu penisu. Provedení obřízky v dětském věku nesnižuje možnost nákazy sexuálně přenosnými chorobami, včetně HIV.