Pro a proti kojeneckého plavání


Kojenecké plavání představuje v dnešních dnech velice populární aktivitu pro rodiče a jejich malé ratolesti. Množství klubů, které plavání pro nejmenší nabízejí, narůstá geometrickou řadou. Podobně však také narůstá diskusí o tom, zda je plavání v tak útlém věku přínosné, či nikoliv. Nejsou výjimkou také názory ze stran některých lékařů, že za určitých okolností může být dokonce plavání zdraví škodlivé. Tento článek si neklade za cíl daný problém vyřešit, jen předestírá dva různé pohledy na danou věc a nechá na citu a rozumu každého z rodičů, aby posoudil, zda plavání je vhodnou aktivitou pro jeho dítě.

Pozitivní vlivy kojeneckého a batolecího plavání

Těchto vlivů je dle dostupné literatury velké množství a proto níže jsou uvedeny ty nejvýznamnější z nich.

 1. Příznivě působí na psychomotorický vývoj dítěte – ve vodě získávají děti volnost pohybu, urychluje se jejich psychomotorický vývoj i koordinace pohybů.
 2. Napomáhá k odstranění a prevenci různých nedostatků a vad držení těla – dochází k posílení či uvolnění určitých svalových oblastí a tím ke snížení svalových dysbalancí.
 3. Upevňuje psychickou vazbu mezi dítětem a rodičem.
 4. Vede k postupnému otužování dítěte.
 5. Posiluje sociální vazby dítěte jeho zapojováním do kolektivu ostatních dětí.

Z hlediska možných zdravotních rizik kojeneckého a batolecího plavání jsou nejčastěji uváděna tato:

 1. Uvolňování škodlivé sloučeniny trichloraminu z vody v bazénu a její vliv na zdraví dítěte.

Trichloramin je látka, která se uvolňuje z chlorované vody a dráždí pokožku, sliznice (včetně vaginální sliznice u holčiček), dýchací cesty a může vést u predisponovaných dětí až k rozvoji astmatu. Trichloramin vzniká v bazénové vodě jako vedlejší produkt desinfekce chlorem reakcí se sloučeninami dusíku, především s močovinou. A právě močovina se do bazénové vody dostává v převážné míře od koupajících se osob – vymýváním z vrchních vrstev kůže, vnášením moče a potu. Vnos těchto látek lze velmi významně eliminovat důkladným osprchováním sebe i miminka před vstupem do vody. Důsledná hygiena návštěvníků je tedy alfou a omegou, spoluurčující kvalitu vody i ovzduší bazénových zařízení. Všechny bazény jsou desinfikovány, aby se dostálo hygienickým normám. I slaná voda tedy obsahuje chloratory a tudíž může u ní docházet k uvolňování trichloraminů.

Obsah volného chloru je ve vířivkách až 3x vyšší oproti kojeneckým bazénům, proto by se maminky měly vyvarovat vstupu s dítětem do těchto zařízení.

 1. Častější výskyt infekcí dýchacích cest, zažívacího traktu, zánětů očí a uší.
 2. Častější výskyt kožních onemocnění, jako jsou plísně, bradavice, molusky (virem způsobené perlově bílé či růžové pupínky na kůži).

Z výše uvedených přínosů a rizik kojeneckého a batolecího plavání vyplývá, že pokud je vaše dítě zcela zdravé, pak můžete plavání jistě vyzkoušet. Pokud budete pozorně sledovat, jak dítě reaguje v průběhu lekce, či po jejím skončení, jistě si sama citem vyhodnotíte nejlépe, zda je pro Vaše dítě tato aktivita přínosná, či nikoliv. Pro zdravé dítě a jeho rodiče může být kojenecké plavání příjemným zpestřením dní, vítanou a užitečnou zábavou a první „společenskou“ aktivitou. Na druhou stranu se bez něj dítě docela dobře obejde a jeho životní štěstí na něm rozhodně nestojí.

Několik rad pro ty, kteří chtějí začít chodit plavat se svým dítětem:

 1. Poraďte se o vhodnosti této aktivity pro vaše dítě s dětským lékařem, než se do kurzu plavání zapíšete. Opatrní by měli být zejména rodiče dětí, které mají dědičné předpoklady pro alergie, astma, atopický ekzém a podobně.
 2. Věnujte pozornost výběru bazénu. Zvolte takový, který má tuto aktivitu schválenou příslušnou Krajskou hygienickou stanicí. Nechte si předložit protokol o měření trichloraminu v ovzduší, doporučená maximální hodnota je 0, 5 mg/m3. Prověřte, jak teplou vodu v bazéně dané zařízení má (doporučená teplota vody je u dětí do 3 let 29 až 31 °C). Zjistěte také, zda vám vyhovují prostory, velikost bazénu, zázemí, ptejte se, jak je zajištěna bezpečnost dítěte v okamžicích převlékání a sprchování rodiče (ohrádky…).
 3. Začněte spíše s plaváním v teplejších měsících roku z důvodu menší zátěže pro organismus dítěte při vyrovnání teplotního rozdílu mezi bazénovým prostředím a venkovním prostředím.

Další články z kategorie