Průduškové astma u dětí


Průduškové astma je častým chronickým onemocněním, které může potkat dítě v každém věku. Podstatou je chronický zánět dýchacích cest, spojený se zúžením průdušek. Projevuje se opakovanými pískoty, dušností, kašlem a pocitem tíže na hrudi.

Co je průduškové astma

Průduškové astma je častým chronickým onemocněním, které může potkat dítě v každém věku. Už i kojenec může mít symptomy této nemoci. Podstatou je chronický zánět dýchacích cest, spojený se zúžením průdušek (bronchiální hyperreaktivitou). Projevuje se opakovanými pískoty, dušností, kašlem a pocitem tíže na hrudi. Na jeho vzniku se podílejí dědičné faktory a vlivy prostředí. Především u dětí je nejdůležitějším faktorem alergie, proto nárůst astmatu kopíruje nárůst výskytu alergických chorob.

 

Projevy průduškového astmatu

Někdy je projevem astmatu dusivý nebo dráždivý kašel, vyskytující se při fyzické zátěži nebo při přechodu z tepla do zimy či naopak. Podobně i záchvatovitý kašel, přicházející v noci nebo k ránu, bez přítomnosti infektu, bývá předzvěstí rozvoje typických projevů astmatu.

 

Diagnostika průduškového astmatu

Výskyt atopické dermatitidy, alergické rýmy nebo jiných alergických projevů, mohou pomoci v diagnóze astmatu, stejně jako anamnéza. Diagnózu astmatu je obtížné stanovit v dětském věku, kvůli nespolupráci. Poslechovým nálezem lze zaznamenat pískoty, vrzoty. V období klidu je však tento nález normální. Vyšetření plic také pomáhá při diagnostice, ale i toto vyšetření bývá u lehčích forem nemoci v klidové fázi vpořádku. Nejjednodušší formou je měření výdechové rychlosti pomocí výdechoměru. Jedná se o orientační vyšetření, ale výhodou je, že si pacient sám doma může monitorovat svůj aktuální stav. Stupeň astmatu lze určit bronchodilatačním testem. U nespolupracujících dětí ale toto vyšetření nelze provést. V posledních letech se u nás začíná používat měření odporu dýchacích cest pomocí impulzní oscilometrie. Analýza vydechovaného vzduchu průkazem oxidu dusnatého může pomoci při diagnostice astmatu. Další diagnostickou metodou je vyšetření sputa. Získává se po inhalaci roztoku NaCl, který navodí zvýšenou tvorbu sputa. Protože v dětském věku vzniká astma většinou na podkladě alergie, je vždy vhodné provést vyšetření alergologické, diagnóza astmatu však na něm není založena.

 

Léčba astmatu

Komplexní léčba dětského astmatu v sobě zahrnuje farmakoterapii, odstranění alergenů, lázeňskou péči, přímořskou rehabilitaci, psychoterapii apod. Každé dítě s astmatem má být léčeno podle dlouhodobého terapeutického plánu. Základem léčby astmatu je farmakoterapie. Rozlišujeme dvě skupiny léků, z nichž první tvoří léky rychle působící, uvolňující sevření dýchacích cest (tzv. úlevové), do druhé skupiny patří farmaka preventivní. Nejvýhodnější aplikační cestou v obou případech je cesta inhalační. Volba inhalačního systému závisí na věku a schopnosti pacienta spolupracovat.