Šok


Jestliže krvácení způsobí nedostatečné prokrvování orgánů a tkání, dojde k dramatickému poklesu krevního tlaku a k rozvoji šoku. Příčinou šoku může být také ztráta tekutin zvracením nebo průjmem, popáleniny, infekce, těžké zranění a neschopnost srdce čerpat dostatečné množství krve.

Těžce zraněné dítě potřebuje okamžité ošetření, které zabrání vzniku šoku. Známky šoku zahrnují:

 • Zmatenost, neklid, úzkost.
 • Bledou nebo promodralou, studenou lepkavou kůži.
 • Široce rozšířené zorničky.
 • Třes nebo ochablost horních a dolních končetin.
 • Velmi pomalé nebo naopak rychlé dýchání nebo rychlý pulz.
 • Extrémní malátnost.
 • Mdloby.

Máte-li u dítěte podezření na šok, zavolejte ihned záchrannou službu (tel 155). Než lékařská pomoc dorazí, proveďte následující kroky:

První pomoc při šoku

 • Přesvědčte se, že dítě dýchá. Pokud nedýchá, proveďte kardiopulmonální resuscitaci ( více na Umělé dýchání + masáž srdce).
 • Ošetřete příčinu šoku – například silné krvácení (více na Krvácení)
 • Dítě položte, nehýbejte s ním, pokud ho není nutné přenést do bezpečí.
 • Nemá-li poraněnou páteř, šíji nebo hlavu, zdvihněte mu dolní končetiny nad úroveň srdce.
 • Má-li potíže s dýcháním, uložte ho do polohy pololeže.
 • Zvrací-li, uložte ho na bok s jednou nohou pokrčenou (stabilizovaná poloha), aby mu zvratky nezablokovaly dýchací cesty.
 • Uvolněte dítěti těsné oblečení a udržujte ho v teple pomocí přikrývek, nesmí se však přehřát. Přehřátím by došlo k odvodu krve z životně důležitých orgánů.
 • Nedávejte mu nic pít pro případ, že by byla nutná operace.
 • Zůstaňte u dítěte a pravidelně mu kontrolujte dýchání a pulz do chvíle než dorazí rychlá záchranná služba.