Umělé dýchání, masáž srdce


Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů prováděných při zástavě jedné nebo dvou základních životních funkcí - dechu a/nebo srdeční činnosti.

Kardiopulmonální resuscitace u dětí starších 8 let

A) Zprůchodnění dýchacích cest:

• V případě, že postižené dítě leží na břiše, je potřeba ho otočit na záda a položit na tvrdou podložku – je nutné být velice opatrný zejména při podezření na poranění krční páteře!

• Když leží na zádech, je nutné otevřít ústa a zkontrolovat jejich obsah, případné znečistění odstranit (znečištěním se myslí zvratky, žvýkačky, kusy potravy).

• Provedeme záklon hlavy: jednu ruku položíme na čelo a druhou vytáhneme bradu vzhůru. Dojde k posunutí jazyka a zprůchodnění dýchacích cest. Pokud ústa nebyla čistá, může dojít ke vdechnutí jejich obsahu. Záklon hlavy je nutné udržovat po celou dobu resuscitace – pokud hlava v záklonu nedrží, je možné lehce vypodložit ramena například bundou. Ovšem tak, aby nám to nekomplikovalo srdeční masáž.

• Po uvolnění dýchacích cest bude možné zkontrolovat, zda-li postižený dýchá. Pokud dítě nedýchá zahájíme Umělé dýchání.

B) Umělé dýchání:

• Při záklonu hlavy si položíme jednu ruku dítěti na čelo a mezi palec a ukazovák stiskneme jeho nos, aby nám neunikal vzduch. Druhou rukou si přidržujeme jeho bradu a pootevřená ústa.

• Své rty přiložíme pevně na rty resuscitovaného dítěte a vdechneme do něj přibližně 0,5 litru vzduchu (což odpovídá objemu vzduchu při klidném nádechu). Pokud držíme záklon hlavy správně, hrudník se bude zvedat. Doba vdechu by měla být přibližně 1 vteřinu.

C) Zajištění krevního oběhu – nepřímá srdeční masáž:

• Po odhalení hrudníku položíme spodní hranu ruky přibližně doprostřed hrudní kosti, druhou ruku položíme na tu spodní a propleteme prsty.

• Naše kolena by měla být v takové vzdálenosti od ležícího, abychom se nad něj mohli pohodlně naklonit. Naše ramena by měla být téměř kolmo nad hrudníkem ležícího.

• Provedeme 30 stlačení hrudníku do hloubky cca 5 cm s frekvencí 100 stlačení/1 min. (odpovídá téměř dvěma stlačením za sekundu). Během stlačování je nutné mít ruce napjaté v loktech a náš pohyb by měl vycházet z kyčlí, nikoliv z paží.

Pokud dojde u dítěte k zástavě dechu i srdce zároveň, tak resuscitaci provádíme tak, že provedeme 2 vdechy a opakujeme 30 stlačení hrudníku.

Kardiopulmonální resuscitace u dětí (1 – 8let)

A) Zprůchodnění dýchacích cest:

• Při zprůchodnění dýchacích cest: Postižený je na zádech, zkontrolujeme dutinu ústní a odstraníme případné viditelné objekty (nejčastěji kus hračky).

• provedeme záklon hlavy a zkontrolujeme životní funkce.

B) Umělé dýchání:

• Provedeme 5 zahajovacích vdechů tak, aby se zvedal hrudník, ale nesnažíme se vdechnout celý objem našich plic (objem by měl být kolem 350 ml).

• 1 vdech by měl trvat přibližně 1 sekundu.

C) Nepřímá srdeční masáž:

• Masírujeme pouze jednou rukou.

• Provedeme 30 stlačení s frekvencí 100 stlačení za minutu.

Pokud dojde u dítěte k zástavě dechu i srdce zároveň, tak resuscitaci provádíme tak, že provedeme 2 vdechy a opakujeme 30 stlačení hrudníku.

Kardiopulmonální u novorozenců a kojenců (do 1 roku)

A) Zprůchodnění dýchacích cest:

• Po vyčištění ústní dutiny provedeme mírný záklon hlavy, čímž dostatečně uvolníme dýchací cesty.

B) Umělé dýchání:

• U takto malých dětí obemkneme svými ústy celá jejich ústa i nos.

• Provedeme 5 vdechů o objemu kolem 50 ml (přibližně objem vzduchu v našich ústech), frekvence by měla být přibližně 2 vdechy za sekundu.

C) Nepřímá srdeční masáž:

• Masáž provádíme pouze dvěma prsty (ukazovák a prostředník) s frekvencí kolem 120 stlačení za minutu.

• Stlačení provádíme do 1/3 hrudníku.

U novorozenců se při zástavě dechu i srdce zároveň používá pro resuscitaci poměr poměr 3:1 (stlačení:vdechy).

dresslerova_5