Volání první pomoci


Záchrannou službu přivolejte neprodleně, pokud vidíte, že je ohrožen život či zdraví dítěte. S přivoláním záchranné služby neváhejte i v případě, když si nejste jisti, zda se v daném případě jedná o ohrožení zdraví.

 

Tísňové linky:

Jednotné evropské číslo tísňového volání ( Integrovaný záchranný systém): 112

Národní tísňová linka Hasičského záchranného sboru České republiky: 150

Národní tísňová linka zdravotnické záchranné služby: 155

Národní tísňová linka městské policie: 156

Národní tísňová linka Policie České republiky: 158

 

Komunikace s dispečerem záchranného systému:

S dispečerem  komunikujte, odpovídejte na jeho dotazy, a poslouchej jeho pokyny.

Dispečerovi sdělte:

  • Co se stalo
  • Kdo je postižen a v jakém stavu se nachází

Neukončujte telefonát předčasně, vyčkej na výzvu dispečera. I poté mějte telefon stále v dosahu, v případě komplikací bude dispečer volat nazpět.

Do příjezdu záchranné služby:

  • Zabezpečte volný přístup záchranářům (odemkněte vchodové dveře, pošlete druhou osobu před dům)
  • S postiženým dítětem komunikujte
  • Zajistěte  jeho tepelnou pohodu
  • Sledujte jeho zdravotní stav a v případě náhlého zhoršení reagujte (a opět informujte dispečera)