Audiometrie


Audiometrie je přístrojové vyšetření sluchu. Umožňuje lékaři posoudit schopnost vašeho dítěte slyšet zvuky různých výšek a hodnotit případné poruchy sluchu.

Vyšetření se provádí pomocí audiometru. Je to přístroj vydávající zvuky a tóny různých výšek. Ty přivádějí k uchu dítěte speciální sluchátka, která umožňují vyšetřit obě uši samostatně. Registraci zvuku dítě potvrzuje stisknutím tlačítka nebo zvednutím ruky, ale i hrou – stavěním věže, navlékáním kroužků na tyč a nebo u těch nejmenších dětí se registrace zvuku projeví nespecifickými reakcemi jako mrknutí, přerušení činnosti, otočení za zvukem atd. Průběh vyšetření sleduje počítač, který po jeho skončení ukáže graf s prahy sluchu.

Asi 12 hodin před vyšetřením byste měli zajistit aby se vaše dítě vyhnulo jakýmkoliv nadměrně hlasitým zvukům. Výsledek vyšetření může zkreslit i nachlazení nebo probíhající zánět ucha. Upozorněte lékaře na případně zhoršený zdravotní stav dítěte. Před zahájením měření lékař vyšetří zvukovody a odstraní z nich případný nadbytečný ušní maz.

Vyšetření trvá asi 10 až 20 minut.