CT vyšetření


Při vyšetření se využívá rentgenového záření, které je vydáváno rentgenem, kroužícím ve vyšetřovacím okně, kterým pacient projíždí na vyšetřovacím stole. Proti rentgenu jsou umístěny detektory, zachycující záření, které pacientem prošlo. Na základě absorpce části záření ve vyšetřovaných tkáních pacienta sestaví počítač jejich obraz.CT (Computed tomography) scanner in hospital laboratory.

Někdy se před vyšetřením vstříkne dítěti do žíly kontrastní látka, ta slouží ke zlepšení zobrazení. Alergická reakce je zcela výjimečná, nicméně upozorněte personál CT na případné již prokázané alergie u svého dítěte.

Dítě by mělo mít 24 hodin před vyšetřením zvýšený příjem tekutin. Také po vyšetření, jestliže byla podána kontrastní látka, by mělo dítě více pít. Dítěti 4 hodiny před vlastním vyšetřením nepodávejte jídlo.

Před vyšetřením se dítě dle pokynů radiologického asistenta uloží na vyšetřovací stůl. Vyšetření se většinou provádí v poloze vleže na zádech. U menších a bojácných dětí může být ve vyšetřovně přítomný rodič či jiná blízká osoba. Tyto osoby by na vyšetření měly být vybaveny ochranou zástěrou z olovnaté gumy a bude jim vyhrazeno místo tak, aby co nejvíce přispěli k uklidnění dítěte a přitom sami nevstupovaly do oblasti zbytečně silného záření.

U dětí, u kterých je pobyt v omezeném prostoru, či požadavek ležet při vyšetření bez hnutí nepřekonatelnou překážkou, je možné CT vyšetření provést v celkovém znecitlivění, které provádí odborný lékař – anesteziolog. V tomto případě může dítě poslední jídlo jíst nejpozději o půlnoci před vyšetřením, po půlnoci se může napít vody, oslazeného čaje, a to nejpozději ve 4 hodiny ráno. Nesmí pít zejména mléko, kakao, bublinkové vody, colu, džusy a jiné limonády.