Echokardiografie


Echokardiografie je vyšetření srdce pomocí ultrazvuku. Prostřednictvím něj dokáže lékař posoudit nejen anatomii srdce, ale i jeho funkci. Při echokardiografii lékař sleduje srdce při práci v reálném čase, může posoudit, jaký objem krve je srdcem přečerpán, změřit, jak rychle krev proudí jednotlivými úseky a zkontrolovat, jestli se dobře uzavírají a otevírají srdeční chlopně.

Při využití této metody se do hrudníku vysílají ultrazvukové vlny, které se odráží od srdce a jeho struktur a jsou po odrazu snímány a vyhodnocují se.

Dítě při vyšetření leží, poněkud nakloněné na levý bok; u menších a neklidných pacientů se může vyšetření provádět i v náručí matky. Vyšetřující se snaží, aby bylo dítě co nejklidnější. Zcela výjimečně se používají léky, které dítě na krátkou dobu utlumí. Ultrazvuk se do těla vysílá sondou, která zároveň snímá odražené vlny. Aby se zlepšila vo­divost sondy, nanese na ní lékař gel. Vyšetření trvá několik minut.

Toto vyšetření je zcela nebolestivé a nevystavuje dítě žádnému zdravotnímu riziku.

Před vlastním vyšetřením není třeba nějak dítě speciálně připravovat a dodržovat žádná režimová opatření.