EKG (Elektrokardiografie)


Stethoscope with a red heart on the top of the ECG chart

EKG zaznamenává nepatrnou elektrickou srdeční aktivitu, která vzniká při každém srdečním stahu. Na EKG záznamu je možné hodnotit, jak rychle se srdce stahuje; ukazuje tedy srdeční frekvenci, její rychlost, pravidelnost i různé nepravidelnosti. Podle EKG křivek se dá také určit jak jsou jednotlivé oddíly srdce vyvinuty, či zásobovány krví.

Celé vyšetření se provádí u ležícího dítěte. Sestra přiloží na horní a dolní končetiny a na hrudník elektrody, kterými se snímají elektrické impulzy vytvářené srdcem. Dítě může zůstat oblečené, ale musí si odhalit zepředu hrudník a mít přístupné dolní části končetin. Aby byly elektrody schopné dobře vést elektrické impulzy, nanáší se na ně vodivá pasta. Ta někdy, zvláště na hrudníku, může studit. Po této přípravě EKG přístroj za pár vteřin zaznamená EKG křivku. Procedura končí odejmutím elektrod a můžete dítěti očistit kůži od nanesené pasty.

Žádná speciální příprava na vyšetření není nutná.

Elektrické proudy jsou při snímání EKG tak nepatrné, že nepředstavují žádné nebezpečí pro osobu, u níž jsou snímané. EKG přístroj nevysílá žádný elektrický proud, který by mohl poškodit dítě, které je na přístroj napojené.

Z jednorázového krátkého vyšetření EKG není často možno zjistit přechodné změny srdeční činnosti, které nejsou stálé, ale vyskytují se pouze v záchvatech. V těchto případech se používá Holterovo monitorování EKG – 24 hodinové monitorování srdeční aktivity.