EEG (Elektroencefalografie)


Very high resolution 3d rendering of an human brain.

EEG slouží k odhalení změn v elektrické aktivitě mozku při podezření na jeho poškození. Vyšetření se provádí pomocí přístroje zvaného elektroencefalograf. Záznam mozkové aktivity je snímán pomocí elektrod, které jsou upevněny ve speciální čepici.
Výsledek vyšetření (EEG křivka) se zobrazuje na monitoru.

EEG pomáhá při stanovení diagnózy epilepsie, dále může ukázat místo, podezřelé ze zánětu nebo nádoru, nebo jiného případného poškození mozku.
Vyšetření je nebolestivé, nezatěžuje dítě a nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu, pouze se doporučuje umýt vlasovou část hlavy večer před vyšetřením.
V některých případech, hlavně u velmi malých a neklidných dětí, je nutná premedikace k jejich zklidnění. Pokud si rodič přeje, může být přítomen u snímání záznamu. Ke každému dítěti se přistupuje individuálně s ohledem na jeho věk a schopnosti.
Po příchodu do vyšetřovací místnosti sestra (laborantka) uloží dítě na lůžko. Na hlavu připevní čepici se snímacími elektrodami. Vyšetření probíhá v bdělém stavu. Přístroj registruje mozkovou aktivitu. Zdravotní sestra bude dítě vyzývat k otevření a zavření očí nebo prohloubenému a zrychlenému dýchání apod.

Průměrná doba vyšetření se pohybuje okolo 20 minut.