EMG (Elektromyografie)


Práci svalů ovládá každý člověk pomocí nervů. Sval a jeho nervy spolu tvoří neoddělitelný tým.
Jejich správná funkce však může být poškozena úrazem, nadměrným tlakem, zánětem, toxickou látkou nebo některou z vrozených chorob.
EMG odhalí přítomnost, umístění a rozsah takového poškození.

Vyšetření provádí neurolog za pomocí přístroje zvaného elektromyograf. Ten se skládá z elektrod, zdroje elektrických pulsů zesilovače, vyhodnocovače a monitoru.

Při samotném vyšetření je třeba, aby si dítě odložilo část oblečení a položilo se na vyšetřovací lůžko nebo posadilo na křeslo tak, aby vyšetřované svaly mohly zůstat uvolněné a lékař k nim měl přístup. Laborant vydesinfikuje dítěti kůži na vyšetřovaném místě a nad něj přiloží plochou elektrodu. Druhou obvykle v podobě tenké jehly lehce zapíchne do svalu. Vyzve dítě, aby příslušný sval několikrát zatnulo a uvolnilo. Přitom na monitoru sleduje změnu elektrické aktivity. Pro vyšetření nervů použije stimulační elektrodu. Ta do vyšetřované části těla vyšle slabý elektrický impuls. Podráždění nervu vyvolá záškub příslušného svalu. Umístění elektrod se postupně mění.

Vyšetření není bolestivé. Elektrický proud ze stimulační elektrody dítě neucítí a jehlové elektrody jsou velmi tenké. Jejich aplikace není bolestivější než lehké píchnutí špendlíkem. Jen záškuby svalů při stimulaci mohou někdy vyvolávat zvláštní pocity.

Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu, či opatření.