Kožní testy


Základem alergologického vyšetření a doplňkem k podrobnému pohovoru jsou kožní testy (prick testy). Nejčastěji potvrdí diagnózu alergie na vzdušné alergeny, vzešlou z podrobného pohovoru. V případě alergie na potraviny jsou kožní testy často doplněny dalšími vyšetřovacími postupy.

Před kožními testy je třeba u dítěte vysadit podávání antihistaminik na 3–15 dní (podle typu léku), na což vás upozorní vyšetřující lékař. Vlastní test spočívá v aplikaci kapek alergenů na předloktí, skrz kapku provedeme lehký vpich lancetou nebo kopíčkem. Po 15–20 minutách lze odečítat výsledek. Kožní testy jsou pro dítě málo bolestivé nebo zcela nebolestivé.

Pozitivní výsledek testu se projevuje pupínkem, který vypadá jako štípnutí komárem. K tomu, abychom mohli kožní testy vyhodnotit, je třeba provést ještě dva další prick testy. První ověří, že kůže reaguje dobře (pozitivní kontrola) – používáme přitom látku, na kterou reagují všichni. Druhý zjišťuje, zda kůže nereaguje na roztok, ve kterém je alergen naředěn (negativní kontrola).
Po kožních testech nezůstávají trvalé změny na kůži, reakce vymizí během hodiny, večer se dítě již  může normálně koupat.

Kožní testy je možné provádět od narození. Testy u novorozenců jsou velmi užitečné pro zkoumání potravinových alergií s časným začátkem. Při interpretaci testů je třeba pouze vzít v úvahu věk dítěte. U nejmenších dětí kůže reaguje méně, tato reaktivita se postupně zvyšuje a maxima dosahuje mezi 15.–25. rokem života. A právě z důvodů malé kožní reaktivity je vhodné kožní testy opakovat, pokud známky vedoucí k podezření na alergii přetrvávají a vyšetření bylo negativní.