Magnetická rezonance


Magnetická rezonance (MRI) využívá velké magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Pomocí MRI je možné získat 3D obrazy požadovaných orgánů, zobrazit krevní  tok v cévách pacienta atp.

Výhodou této metody je to, že nepoužívá rentgenové paprsky a  proto nezatěžuje organizmus škodlivým zářením. Další výhodou je její vysoké rozlišení, které přesahuje klasické rentgenové vyšetření a i CT vyšetření.

Přístroj vypadá jako tunel o průměru asi 60 cm a délce přibližně 130 cm, do kterého je dítě zavezeno na lůžku, a to obvykle po uvedení do lehkého spánku. Je tomu tak zejména proto, že při vyšetření se dítě nesmí 45-90 min. pohnout, a také proto, že přístroj vydává při vyšetření hlasité zvuky. Vyšetření nevyžaduje žádnou speciální přípravu ani hladovění. Pouze se na tělo upevňují EKG elektrody, jako při zaznamenání EKG křivek. Dítě je v tunelu po celou dobu sledováno kamerami a starší děti mohou komunikovat s okolím. Přítomnost jednoho z rodičů v místnosti vyšetření (pokud to není těhotná matka) je povoleno. Vlastní vyšetření je zcela nebolestivé a nemá žádné vedlejší účinky. Někdy se před vyšetřením vstříkne dítěti do žíly kontrastní látka, ta slouží ke zlepšení zobrazení. Alergická reakce je také zcela výjimečná, nicméně upozorněte personál MRI na případné již prokázané alergie u svého dítěte.

Vzhledem k tomu, že by mohl silný magnet, používaný při MRI, způsobit výrazné zahřátí různých kovových materiálů na (kovové přezky na oblečení atd.) a uvnitř těla (rovnátka, naslouchátka atd.), bude se vás personál MRI ptát před vyšetřením na přítomnost kovů u dítěte.

Po vyšetření je nutné dítě, které bylo uspané, zcela probudit. K tomu účelu je určen tzv. dospávací pokoj.