Měření otoakustických emisí


Měření  je zcela bezbolestné a pro dítě nenáročné. Ideální je dohodnout čas vyšetření na dobu, kdy obvykle vaše dítě během dne spí, aby byl miminimalizován jeho pohyb a výsledky byly co nejpřesnější. Do ucha spícího dítěte je vsunuta velmi malá sonda, sestávající z mikrofonu a přijímače signálu. Sonda je pouze ve vnější části zvukovodu, nehrozí tudíž žádné poškození oblasti bubínku. Přístroj vydává opakované krátké zvuky a přijímač snímá odpověď, tzv. emisi. Emise jsou tvořeny jako odpověď na tento (či jiný) zvukový podnět.  Emise jsou v podstatě zvuky vyvolané kmitáním vnějších řad tzv. vláskových buněk v uchu. Pokud je porušena aktivita vláskových buněk, emise nevznikají a jedná se tedy pravděpodobně o nedoslýchavost či v krajním případě o hluchotu.