Odběr krve a CRP


Doctor taking blood test from small patient.

Vlastní technika odběru krve u dětí se neliší od dospělých (výjimkou jsou kojenci a malá batolata). Zejména pro děti předškolního věku může být první odběr krve stresující záležitostí, proto je třeba dítě v dostatečném časovém předstihu na vše připravit tzn. že rodiče by měli dítěti vysvětlit, jak vše bude probíhat.

Každý dospělý člověk se většinou s odběrem krve setkal, proto rodič může buď sám na sobě dítěti předvést, jak to bude probíhat nebo může použít k takové instruktáži oblíbenou hračku. Postup při odběru krve je následující:

  1. Krev se odebírá ze žíly v loketní jamce nebo na hřbetu ruky, proto se nad místem vpichu musí končetina stisknout buď rukou, nebo se použije tzv. škrtidlo.
  2. Díky tomu se žíly naplní krví, zvýrazní, následně lékař/ka žílu napíchne jehlou a krev nateče přímo do stříkačky, což je vlastně zkumavka. Je-li potřeba více krve, nasadí se na jehlu postupně další stříkačky – dle požadovaného rozsahu vyšetření.
  3. Aby vše dobře proběhlo, je nutné menší dítě pevně přidržet. Dítě může sedět na klíně zády k rodiči, ten dítě pevně obejme i s druhou paží kolem hrudníku. Děti, zejména předškolního věku jsou vždy klidnější a mají pocit bezpečí. Někdy je nutné, aby rodič přidržel nohy dítěte svými dolními končetinami (zabraní tak kopnutí). Starší dítě se většinou obejde bez pomoci rodiče. Paži, z níž se má krev odebrat, asistující sestra stáhne buď nad loktem nebo na předloktí a lékař/ka učiní vlastní odběr.
  4. Následuje odstranění jehly, pevně se stiskne místo vpichu buničitým čtverečkem a následně se místo přelepí náplastí – nejlépe s obrázkem, což každé dítě ocení.