Ultrazvuk


Interior of hospital room with ultrasound machine

Ultrazvuk je častou vyšetřovací metodou u pacientů dětského věku zejména proto, že je nebolestivý a bez radiační zátěže. Výtěžnost vyšetření je podmíněna správnou přípravou pacienta k vyšetření. Dále uvádíme ultrazvuková vyšetření, která vyžadují zvláštní přípravu pacienta.

Ultrazvuk břicha a malé pánve: Dítě přichází k vyšetřením s naplněným močových měchýřem (těsně před vyšetřením by dítě nemělo močit) pro lepší přehlednost pánevních orgánů.

K ultrazvukovému vyšetření břicha se zaměřením na zobrazení jater, žlučníku a žlučových cest by mělo být dítě lačné, u kojenců by mělo vyšetření proběhnout před podáním mléčné dávky.

Ultrazvuk žlučníku – evakuační test: Dítě přichází k vyšetření lačné. Po prvotním zhodnocení žlučového systému sní dítě v krátkém časovém intervalu (do 20 min.) 100 g tabulku přinesené mléčné čokolády. Čokoládu lze jinak zajídat a zapíjet dle libosti. Po uplynutí jedné hodiny po posledním soustu čokolády se dítě dostaví na ultrazvukovou kontrolu žlučníku, kdy radiolog hodnotí jeho vyprazdňovací schopnost. (U pacientů, u kterých není možné použití čokolády z důvodu jiného onemocnění, např. diabetu, lékař doporučí náhradní potravinu obsahující tuk).

Ultrazvuk kardie (část žaludku při vyústění jícnu), pyloru (zúžený konec žaludku – vrátník) a vyšetření na GER (gastroezofazeální reflux: stav, kdy se obsah žaludku vrací do jícnu): Vyšetření se provádí u novorozenců a kojenců pro posouzení případných morfologických a funkčních změn v oblasti jícnu a žaludku. Dítě na tato vyšetření přichází těsně po mléčné dávce nebo po dávce tekutiny/čaje.

Ultrazvuk střev: Před plánovaným vyšetřením střev by dítě nemělo jíst nadýmavou stravu. Vyšší obsah plynu ve střevě snižuje přehlednost dané oblasti a tím i výtěžnost vyšetření.