Vyšetření moči


Pozitivní nález s horečkou nebo dalšími příznaky znamená s velkou pravděpodobností infekci močových cest. K přesnějšímu vyšetření moče se odesílá vzorek přímo do laboratoře. Pro tyto účely se používají sterilní zkumavky.

Správný postup, který by měli rodiče při odběru moče  zachovávat je následující:

  • před odběrem je potřeba dítěti důkladně očistit vnější genitálie
  • do zkumavky odebrat moč ze středního proudu tzn. nechat úvodní proud moče odtéct do WC a pak následně provést odběr
  • nejvhodnější je ranní moč (což ale není podmínkou)
  • moč je třeba co nejrychleji odevzdat k vyšetření, při déletrvající prodlevě se mohou bakterie ve vzorku pomnožit, a tím dochází ke zkreslení výsledku

Maminky často u malých dětí upřednostňují odběr moče do sáčků. Tato metoda je sice technicky jednodušší, ale je poměrně málo spolehlivá. Až 85 % nálezů ze sáčků totiž přináší falešně pozitivní výsledek.
Nejpřesnější  výsledky rozboru moče získáváme z tzv.cévkované moči (více na Cévkování močové trubice). K tomuto a dalším vyšetřením posílá obvykle dětský lékař děti do nemocničního zařízení.